ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


25/05/2022
Podrška reaktreditaciji Pravnog fakulteta


Direktorka ENEMLOS projekta za Advokatsku komoru Crne Gore dr Nina Radulović, zajedno sa predstavnicima drugih institucija is sektora pravosuđa i predstavnikom privrede (bankarski sektor), pomogla je u postupku reakreditacije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Na Pravnom fakultetu 24. maja 2022. godine održan je sastanak gore navedenih predstavnika sa nezavisnom međunarodnom Komisijom za reaktreditaciju.

Pri tome su predstavnici pravosuđa i privrede, svako iz svoje perspektive, objasnili kako ostvaruju saradnju sa Pravnim fakultetom u procesu nastave i kasnije kod zapošljavanja diplomiranih pravnika.

Advokatska komora Crne Gore je prvenstveno objasnila saradnju koja se realizuje kroz ENEMLOS projekat.

Opšti utisak svih učsnika je pozitivan.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS