ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


19/12/2020
Virtuelni sastanak Odbora za kontrolu kvaliteta ENEMLOS projekta za 2020. godinu

Putem Zoom aplikacije, 18. decembra 2020.g. ( od 14 do 16 sati) održan je godišnji sastanak Odbora za kontrolu kvaliteta ENEMLOS projekta kome je u ime Advokatske komore Crne Gore (AKCG) prisustvovala Direktorka za kvalitet Maja Živković.

Ovdje možete preuzeti Agendu sastanka, kao i razmatrane materijale, kako slijedi:

Godišnji izvještaj

Plan za garanciju kvaliteta

Prezentacija Juraja Brozovića

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS