ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


27/12/2021
Vijest o produženju ENEMLOS projekta


Zadovoljstvo nam je da cirkulišemo vijest da je donator, Erasmus+ program, prihvatio zahtijev koordinatora, Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i produžio trajanje projekta.


Projekat će biti produžen do 15. novembra 2023. godine kako bi se nadoknadile aktivnosti čija je reailizacija usporena usljed Covid pandemije.


Time je ujedno obezbijeđena dodata vrijednost projekta, jer će se omogućiti nesmetan rad studenata sa realnim klijentima duže od jedne akademske sezone kako je bilo prvobitno planirano.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS