ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


10/05/2021
ZELENA PRAVNA POMOĆ - Pripremni sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora

U petak, 7. maja 2021.g. sa početkom u 14.00 časova, Direktorka ENEMLOS projekta za Advokatsku komoru Crne Gore (AKCG), dr Nina Radulović, održala je sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora koji djeluje u oblasti zaštite životne sredine i prava životinja putem online Zoom aplikacije, a povodom inicijative „ZELENA PRAVNA POMOĆ“  (ZPP).

Sastanku se odazvala predstavnica „Centra za zaštitu i proučavanje ptica“ (CZIP), gđa Jana Iković i predstavnici udruženja „Korina Animals“, izvršna direktorka Tijana Kovačević sa saradnikom g. Lazarom Srdanovićem.

Dr Radulović je pozdravila prisutne predstavnike nevladinog sektora i u kratkim crtama objasnila ciljeve i misiju ENEMLOS projekta, planirane aktivnosti i očekivanu dinamiku u okviru istog, te ulogu, značaj i mogućnosti nadogradnje ovog projekta ZPP inicijativom. Naročito je naglasila da su projekti poput ENEMLOSa, koji su finansirani od strane renomiranog međunarodnog donatora, strogo predefinisani i u pogledu budžeta i u pogledu aktivnosti, ali da na strani AKCG koja je pokrenula inicijativu, ali i na strani Univerziteta Crne Gore (UCG) kao koordinatora projekta, postoji dobra volja da se projekat unaprijedi realizacijom pomenute inicijative. Na tome će se raditi ukoliko zainteresovani nevladin sektor dokaže spremnost za saradnju i kapacitet da pribavi dovoljan broj realnih slučajeva iz prakse koji bi omogućio nesmetani rad Ekološke klinike u okviru ENEMLOSa.

Gđa Kovačević je u kratkim crtama predstavila djelokrug djelatnosti „Korina Animals“. Istakla je veliku zainteresovanost za participaciju u ZPP inicijativi, upravo iz razloga što se udruženje prvenstveno bavi zakonodavnom inicijativom i pravnim pitanjima iz oblasti zaštite prava životinja, a ne toliko terenskim radom na zbrinjavanju istih. Korisnost inicijative prvenstveno vidi u borbi protiv manjka zainteresovanosti za ovu oblast koja je ipak zapostavljena u nacionalnom pravnom sistemu. Inicijativa će, ukoliko zaživi, staviti u fokus studenata - budućih sudija, advokata i tužilaca - prava životinja i „posijati klicu“ razumijevanja za ovu oblast. Mjesečno Korina ima najmanje 2 slučaja kršenja predmetnih prava, sa počiniocima, svjedocima i neophodnom prijavom nezakonite radnje nadležnim organima, a koje bi dragovoljno podijelila sa Ekološkom pravnom klinikom radi jačanja kapaciteta, naročito imajući u vidu širenje djelatnosti kroz realizaciju pilot projekta za pravnu pomoć iz oblasti Ekološkog prava koji tekuće već sprovodi.

Gđa Jana Iković je predstavila bogatu tridesetogodišnju aktivnost CZIPa , uglavnom u oblasti zaštite divljih životinja i njihovog staništa, biodiverziteta i održivog ekonomskog razvoja u skladu sa prirodom. Naglasila je da ova organizacija ima izgrađene kadrovske kapaciteta visokog profila za sve oblasti ekološke zaštite, ali takođe ocijenila da bi im s obzirom na kvantitet slučajeva koje obično obrađuju na godišnjem nivou, oko 300, pomoć Ekološke pravne klinike dobro došla. U pogledu konkretnih predmeta koje CZIP može da pribavi, uglavnom se radi o prijavama za krivolov i nelegalno posjedovanje jedinki zaštićenih vrsta životinja, te devastaciju staništa. Iković je pozdravila edukaciju mladih pravnika iz oblasti Ekološkog prava kroz praktičan rad, videći u tome istinski put za očuvanja biodiverziteta Crne Gore.

Sa sastanka je izostao g. Dragoje Žodra, direktor organizacije „Prijatelji životinja Podgorica“, ali je naknadno dostavio profil udruženja i potvrdio spremnost za participaciju u ZPP inicijativi. Njegova organizacija se prvenstveno bavi zbrinjavanjem napuštenih životinja u urbanim sredinama, ali preko raširene mreže volontera vrlo često dolazi do saznanja o slučajevima teških zlostavljanja životinja za koje je potrebno procesuiranje u skladu sa zakonom, a time i neophodna pravna pomoć.

Konačno, svi učesnici u dijalogu povodom ZPP inicijative su se složili da je inicijativa odlična, te da zajedničkim naporima treba da doprinesu njenoj uspješnoj realizaciji. U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi je zaključeno da AKCG nastavi sa organizacionim aktivnostima povodom inicijative, a koje aktivnosti se tiču sastanka sa koordinacionim timom ENEMLOSa UCG, te u perspektivi pribavljanja odobrenja za Ekološku kliniku od Erasmus+ donatorskog programa i pripreme sporazuma o pristupanju implementaciji.

Profile nevladinih organizacija uključenih u ZPP inicijativu možete pogledati OVJDE.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS