ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


28/06/2021
Monitoring ENEMLOS-a

ERASMUS+ kancelarija u Podgorici održala je monitoring projekta ENEMLOS 24. juna 2021.godine. Monitoringu su prisustvovali predstavnici Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i predstavnici neakademskih partnera u Crnoj Gori, među kojima i Advokatske komore Crne Gore koju je predstavljala direktorka projekta dr Nina Radulović. Sastanak je održan u prostorijama fakulteta.


Monitoring ERASMUS+ kancelarije bio je prilika za Pravni fakultet da predstavi aktivnosti koje su realizovane u dosadašnjem toku projekta, ali i prilika za razmenu iskustava između akademskih i neakademskih partnera.


Koordinatorka projekta sa Fakulteta prof. dr Biljana Đuričin istakla je da dosadašnja realizacija projekta ide dobro, ali sa izvesnim kašnjenjem vezanim za studijske boravke u inostranstvu, a izazvanim pandemijom Covid-a. Ona je ukazala na neophodnost aktivnog uključivanja neakademskih partnera, što bi trebalo da bude vidljivo kroz korišćenje sredstava projekta dodeljenih određenim partnerima.


Direktorka projekta za Advokatsku komoru je naglasila da je Komora do sada radi uspješne realizacije projekta uložila više sopstvenih sredstava od onih koja su joj dodijeljena projektom. Ovo je urađeno u vidu volonterskog rada ili direktnih finansija. Komora je poduzela samoinicijativne aktivnosti koje su dodale vrijednost projektu, poput inicijative „Zelena pravna pomoć“ i objavljivanja priručnika sa prve online obuke koju su izveli hrvatski partneri. Ona je najavila i objavljivanje još jednog priručnika na engleskom jeziku koji se odnosi na drugu obuku održanu od strane poljskih partnera, kao i održavanje „Sajma pravde“ na jesen u renomiranom trgovinskom centru u Podgorici u cilju promocije prava i pravnih profesija, ali i projekta ENEMLOS.


Rukovoditeljka Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, gospođa Vanja Drljević, pohvalila je aktivnosti Advokatske komore Crne Gore, posebno inicijativu „Zelena pravna pomoć“ i istakla njene napore usmjerene na promociju Projekta. Međutim, generalno je naglasila da je projektu potrebno više promocije i više osnova za dugoročnu održivost. Kao preporuku, predložila je uključivanje Ministarstva pravde u kasnije faze implementacije.


Monitoring je okončan obilaskom prostorija na Pravnom fakultetu koje su građevinski rekonstruisane za potrebe korišćenja pravne klinike i fakultetske biblioteke. Prisutni su se na licu mjesta uvjereli da se radi o vrlo lijepo adaptiranom prostoru.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS