ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


21/04/2021
Najava: ENEMLOS IT obuka 26. aprila 2021. godine

Pojedine aktivnosti u okviru implementacije ENEMLOS projekta, posebno komunikacija sa studentima, će se odvijati putem IT platformi i neophodno je da se svi koji će uzeti aktivno učešće u radu klinike za njih osposobe. Zbog toga je u okviru projekta ENEMLOS organizovana edukaciju o novim hardware-ima i software-ima (pametna tabla, platforme Zoom, Moodle, Big Blue Button i druge), koji će se koristiti u radu sa studentima i ranjivim grupama kada pravna klinika počne sa radom.

Edukacija će se obaviti dana 26.04.2021 sa počekom u 16 časova online, preko Zoom platforme. Edukacija će biti organizovana na crnogorskom jeziku i obaviće je IT stručnjaci.

Prisustvo obuci je OBAVEZNO za sve advokate koji su istrajni u namjeri da učestvuju u realizaciji ENEMLOS projekta.

Prisustvo obuci je obavezno za sve neakademske partnere iz Crne Gore, posebno za kolege koje će direktno raditi sa studentima i ranjivim grupama, a u skladu sa odlukom koordinatora projekta na nacionalnom nivou, odnosno UCG, jer bez predmetne obuke nije moguće pristupiti implementaciji pravne klinike.

Advokatima koji su se na osnovu prethodno upućenog poziva putem ENEMLOSAK Viber i mailing grupe uredno prijavili za obuku (do nedjelje 18. aprila 2021.g.) blagovremeno će biti dostavljen Zoom link za pristup obuci.

Agendu obuke možete preuzeti OVDJE.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS