ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


14/10/2021
Erasmus+: Izvještaj o implementaciji projekta - komentari i preporuke


Nacionalni partneri u Crnoj Gori su 11. oktobra 2021. godine primili “Izvještaj o implementaciji projekta- komentari i preporuke” Erasmus+ donatora od 8. oktobra 2021.g.

U Izvještaju su primjećeni formalni nedostaci prilikom podnošenja izvještajne dokumentacije od strane koordinatora projekta koje je neophodno otkloniti. Takođe je konstatovana nedovoljna aktivnost na diseminaciji informacija o projektu široj javnosti na lokalnom jeziku. Kao glavni nedostatak projekta istaknut je nedovoljno razrađen koncept “samo-održivosti” pravnih klinika nakon okončanja ENEMLOS projekta, tj. nedovoljno razrađen način njihovog trajnog opstanka u sistemu visokog obrazovanja uz participaciju uključenih nacionalnih partnera.

Originalni tekst Izvještaja možete pogledati OVDJE.

Direktorka projekta za Advokatsku komoru Crne Gore dr Nina Radulović na Izvještaj je istog dana reagovala pismom Erasmus + programu u kome je istakla aktivnosti Advokatske komore Crne Gore na projektu koje su daleko prevazišle samim projektom planirane aktivnosti za nju u ovoj fazi implementacije, te izrazila uvjerenje da eventualne negativne ocjene projekta u cjelini i angažovanja ostalih partnera neće negativno uticati na reputaciju Komore kod budućih projektnih aplikacija.

Imajući u vidu da je dio projektom planiranih aktivnosti realizovan sa kašnjenjem uslijed Covid 19 pandemije, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore kao koordinator projekta je tražio njegovo produženje za godinu dana. Nadamo se da će predlog za produženje projekta biti usvojen i da će u preostalom periodu implementacije biti otklonjeni nedostaci uočeni do sada.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS