ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


25/03/2020
Informacija o pristupanju ENEMLOS projektu

Advokatska komora Crne Gore, cijeneći značaj razvoja pravničkog obrazovanja u Crnoj Gori, početkom tekuće godine prihvatila je poziv Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore za saradnju i pristup Projektu „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: povećavanje sposobnosti za zaposlenje studenata prava kroz praktično obrazovanje - ENEMLOS“,; tj. potpisivanjem izjave o pristupanju partnerskom ugovoru od strane Predsjednika AKCG Zdravka Begovića u toku marta. Očekuje se da će partnerski ugovor za realizaciju Projekta biti potpisan od strane svih akademskih i neakademskih partnera iz zemlje i inostranstva u toku juna 2020.g. Advokatska komora CG pristupanjem Projektu nastoji da uključi svoje članove, kao vrsne praktičare, u stručno usavršavanje studenata prava. Razvoj pravničkog obrazovanja je ključni segment afirmacije advokature kao samostalne i nezavisne službe u okviru nacionalnog pravosudnog sistema zbog čega je AKCG ušla u saradnju sa Pravnim fakultetom UCG, prepoznajući značaj predmetnog Projekta.

Neakadameski nacionalni partneri u Projektu su pored Advokatske komore CG i Vrhovni sud, Vrhovno drzavno tuzilastvo, Notarska komora, Komora javnih izvršitelja i Centar za medijaciju.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS