ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


25/12/2021
Izvještaj o ENEMLOS obukama


1. Prvi ENEMLOS trening za klinički rad organiziran je od 7. do 9. decembra 2020. za predstavnike partnerskih institucija iz Crne Gore i od 14. do 16. decembra 2020. za partnerske institucije sa Kosova. Edukaciju su izveli profesori i studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na čelu s prof. dr. Alanom Uzelcem.


Agendu edukacije možete pogledati OVDJE (Agenda 1)


Za više informacija o ovoj obuci posjetite:

Poziv za obuku za rad na Pravnoj klinici, Zagreb (advokatskakomora.me)


Evaluacija ENEMLOS obuke Zagreb (advokatskakomora.me)


PRAVNA KLINIKA ABSTRAKT OBUKE ZAGREB ONLINE 7-9. DECEMBAR 2020. (advokatskakomora.me)


www.enemlos.ucg.ac.me/blog/post/online


Advokatska komora Crne Gore objavila je „Abstrakt“ sa obuke u obliku e-knjige dostupne ovdje:


PRAVNA KLINIKA ABSTRAKT OBUKE ZAGREB ONLINE 7-9. DECEMBAR 2020. (advokatskakomora.me)


2. Drugi ENEMLOS trening za klinički rad organiziran je 22., 24. i 26. marta 2021. od strane Poljske fondacije za pravne klinike kao online radionica posvećena kliničkom pravnom obrazovanju u Poljskoj. Edukaciju, izvedenu na engleskom jeziku, vodio je prof. dr. Filip Czernicki.


Osim akademskog osoblja i studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na radionici su učestvovali neakademski partneri iz crnogorskog pravosuđa. Advokatska komora Crne Gore pripremila je za objavljivanje “Abstrakt” sa obuke.


Ista edukacija za partnere sa Kosova, kako akademsko tako i neakademsko osoblje, održana je od 19. do 23. aprila 2021.


Poljske kolege prezentovale su vrlo vrijedne i zanimljive teme vezane za svoja iskustva s pravnim klinikama po Agendi dostupnoj OVDJE (Agenda 2)


Dan 1. izvještaj

Dan 2. izvještaj

Dan 3. izvještaj


3. Obuka za rad na novim informatičkim programima i platformama potrebnim za implementaciju pravnih klinika održana je 26. aprila 2021. Edukaciju je organizovao online Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore putem ZOOM platforme. Edukaciju je moderirala prof. dr. Biljana Đuričin.


Agenda edukacije je dostupna OVDJE (Agenda 3)


Osnovat će se pravne klinike za rad sa živim klijentima, što uključuje brojne aktivnosti u procesu rada, od primanja klijenta i prvog kontakta sa njima, pa do pružanja pravnih usluga. Ove aktivnosti, a posebno komunikacija između tri najvažnije skupine učesnika u radu klinika - studenata, njihovih mentora i klijenata kao krajnjih korisnika projekta - mora biti podržana korištenjem novih metoda kao što su programi za daljinski rad i komunikaciju, posebno kada se u obzir uzmu okolnosti pandemije (virus COVID-19). Nove platforme i programi pružit će podršku i olakšati rad pravnim klinikama.


Edukacija je obradila upoznavanje s brojnim programima koji će se koristiti u kliničkom radu kao što su Big Blue Button, MOODLE, "pametna ploča", ZOOM. Obuci je prisustvovao veliki broj učesnika projekta ENEMLOS - akademskog osoblja Pravnog fakulteta, kao i predstavnika neakademskih partnera na projektu: Vrhovnog suda, Državnog tužilaštva Crne Gore, Komore javnih izvršitelja Crne Gore, Advokatske komore Crne Gore, Notarske komore Crne Gore i Centra za alternativno rješavanje sporova.


Za advokate koji će sudjelovati u implementaciji projekta ENEMLOS edukacija je najavljena kao obvezna. Stoga su prisustvovali u punom sastavu. Generalni utisak predstavnika Advokatske komore bio je da će relevantni informatički programi biti u potpunosti savladani uz sam klinički rad.


4. Treći ENEMLOS trening za klinički rad održan je od 29. i 30. novembra i 1. decembra 2021. godine. Edukaciju na engleskom jeziku je putem ZOOM platforme organizovao Regent’s Univerzitet iz London pod vodstvom prof. dr. Nevena Anđelića.


U trening su bili uključeni predstavnici akademskih i neakademskih partnera iz Crne Gore i Kosova, koji su u toku trodnevne obuke imali priliku da čuju od predavača o pravnim klinikama u Ujedinjenom Kraljevstvu, edukaciji u toku pandemije i usavršavanju pedagoških vještina, AIRE Centru u Londonu, a posebno njegovim aktivnostima i programima za zapadni Balkan, kao i druge važne teme.


Agenda edukacije dostupna je OVDJE (Agenda 4)


Advokatska komora Crne Gore pripremila je za objavljivanje “Abstrakt” sa obuke.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS