ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


12/12/2020
Lansiranje ENEMLOS sadržaja na web platformi Advokatske komore

Putem Zoom aplikacije, 11. decembra 2020.g. ( od 11 do 15 sati) održan je godišnji sastanak Upravnog odbora ENEMLOS projekta kome je u ime Advokatske komore Crne Gore (AKCG) prisustvovala direktorka projekta dr Nina Radulović.

Ovdje možete preuzeti Agendu sastanka, kao i razmatrane materijale, kako slijedi:

Godišnji izvještaj

Plan upravljanja projektom

Plan promovisanja

Plan garancije kvaliteta

Plan održivosti

Prezentacija Nikole Dožića

Gornji materijali, ranije dostavljeni na uvid i reviziju, su na sastanku predstavljeni u formi nacrta i usvojeni.

Advokatska komora Crne Gore je imala primjedbu na Plan održivosti, smatrajući ga ne kompletnim, jer isti prezentuje način održivosti sa stanovišta participacije Univerziteta Crne Gore, uključujući profesorski kadar i studente, ali ne uključuje elemente koji dokazuju održivost participacije u radu pravnih klinika drugih nacionalnih partnerskih institucija nakon završetka ENEMLOS projekta, u prvom redu AKCG. Takođe je istaknuto da AKCG ima Plan održivosti za participaciju njenog članstva, koji je kroz seriju bilateralnih sastanaka već predstavljen nacionalnim institucijama sudstva i tužilaštva, a od čije dobre volje zavisi sprovođenje predmetnog plana. Nakon diskusije i objašnjenja da usvajanje nacrta Plana održivosti ne podrazumijeva isključenje njegovog daljeg unaprjeđenja, te da uslovi za izradu konačnog Plana održivosti još nijesu sazreli dok se ne obave sve planirane studijske posjete i ne razmotre svi raspoloživi modeli rada pravne klinike, AKCG se saglasila da se pomenuti plan privremeno usvoji na sastanku.

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS