ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


09/09/2020
Održan sastanak AK ENEMLOS tima sa predsjednicom Osnovnog suda u Podgorici

U okviru aktivnosti za realizaciju projekta „Enemlos“, predsjednica Osnovnog suda u Podgorici g-đa Željka Jovović primila je članice AK ENEMLOS tima, direktoricu dr Ninu Radulović i sekretara na projektu Ivanu Aničić, u prostorijama Osnovnog suda u Podgorici. Tom prilikom direktorica projekta ukazala je na značaj ovog projekta za razvoj pravničkog obrazovanja, te na neophodnost sudjelovanja Osnovnog suda, kao sudske instance u čijoj nadležnosti se nalazi najširi spektar pravne materije obuhvaćene institutom „besplatne pravne pomoći“ koji je u fokusu projekta. U ovom kontekstu, direktorica projekta objasnila je da će advokati u projektu vršiti ulogu mentora studentima kod isporuke pravnog mišljenja i savjeta „ranjivim“ društvenim kategorijama koje će moći da koriste usluge pravne klinike, ali i ulogu nosioca odgovornosti za kvalitet zastupanja pred nadležnim sudom za predmete koji budu procesuirani uz uključenje ENEMLOS projekta.

Predsjednica Jovović, pozdravila je inicijativu Advokatske komore, Pravog fakulteta i drugih partnera na projektu sa naporima za unaprjeđenje kvaliteta pravog obrazovanja i kadrova. Takođe, izrazila je spremnost za saradnju u nadi da će više pravosudne instance podržati njenu realizaciju.
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS