ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


08/10/2020
Razgovori AK ENEMLOS tima sa v.d. rukovodiocem Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Direktorku ENEMLOS projekta dr Ninu Radulović, sa sekretarkom Ivanom Aničić, ugostila je v.d. rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici g-đa Lepa Medenica 8. oktobra tekuće godine. Susret je održan povodom mehanizma implementacije ENEMLOS projekta u odnosu na angažovanje advokata za službene odbrane shodno nacionalnim propisima.

G-đa Medenica ukazala je na niz poteškoća koje bi se mogle pojaviti prilikom uključenja ENEMLOS projekta u predmete koji se procesuiraju na inicijativu ovog tužilaštva, dok je dr Radulović prezentirala model implementacije iz nadležnosti Advokatske komore sa praktičnim rješenjima za uspješno prevazilaženje navedenih poteškoća. Naročito je istaknut značaj upoznavanja studenata - učesnika klinike sa vrstom krivičnih djela iz nadležnosti Višeg tužilaštva.

Sagovornici su se složili da je za nacionalni pravni sistem vrlo važno ostvariti napredak u pogledu što ranijeg uključivanja mladih kadrova iz pravne struke u realan kontekst. Iskazano je uvjerenje da je predmetni susret početak lijepe buduće saradnje koja će omogućila ostvarenje pomenutog cilja.

Dr Radulović je najavila i informisala o potrebi i namjeri obavljanja sličnih susreta sa ovlašćenim predstavnicima ostalih pravosudnih institucija relevantnih za implementaciju projekta. Prvenstveno su u pitanju institucije više pravosudne instance koje su potpisnice međunarodnog ugovora o realizaciji ENEMLOS projekta. Takođe, razgovori će se obaviti i sa jednako značajnim institucijama niže pravne instance neposredno nadležnim za predmete koji su u fokusu projekta, jer je ključ uspješnosti projekta u razmjeni iskustava, ideja i dobre volje.
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS