ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


12/11/2020
Poziv za obuku za rad na Pravnoj klinici, Zagreb on-line, 7-9.12.2020.g.

Poštovane kolege,
Dinamika oko realizacije aktivnosti vezanih za implementaciju ENEMLOS projekta je usporena usljed okolnosti izazvanih pandemijom Korona virusa. Međutim, Pravni fakultet UCG i Advokatska komora se trude da u postojećoj situaciji prilagode realizaciju aktivnosti realnim uslovima.

Pravni fakultet u Zagrebu, koji je partnerska institucija sa iskustvom u ovoj oblasti, organizuje jednu od predviđenih obuka za osposobljavanje za rad na pravnim klinikama.

Obuka će se održati 7-9.12.2020.g., on-line, na hrvatskom jeziku.

Obuku će biti moguće pratiti on-line iz anfiteatra Pravnog fakulteta u Podgorici. AKCG je tražila za advokate  i mogućnost direktnog pristupa on-line platformi sa personalnih računara. O svim tehničkim detaljima ćete biti unaprijed blagovremeno obaviješteni.

Predmet obuke će biti:
1. Dan - KLINIČKO PRAVNO OBRAZOVANJE - KONCEPT I OSNOVNA NAČELA
2. Dan - USPOSTAVA PRAVNIH KLINIKA - PROJECT MANAGEMENT
3. Dan - PRAVNO SAVJETOVANJE U PRAKSI - OD KONCEPTA DO REZULTATA
(Detaljan Program obuke u prilogu).

Na obuci će biti prisutni i studenti kako iz Zagreba, tako i iz Podgorice.

Pozivamo sve kolege koje su izrazile interesovanje da se priključe implementaciji ENEMLOS projekta da se registruju za učešće na predmetnom događaju do četvrtka 19.11.2020.g. Registraciju realizujete slanjem potvrdnog e-maila na adresu AKCG, sa naznakom termina (dana u Programu obuke) za koje potvrđujete prisustvo.

Imajući u vidu da je Program obuke intezivan i da zahtijeva izdvajanje značajnog vremena od strane polaznika, od organizatora smo dobili dozvolu za mogućnost pristupa Programu “quot po volji i izboru“; u toku njegovog trajanja. Međutim, s obzirom na priloženi Program obuke, za uspješnu implementaciju od strane članova AKCG, naročito je važno propratiti izlaganja predviđena za njegov treći dan, pa bismo Vas zamoli za pozitivan odziv u ovom dijelu Programa.

Preuzmi Program obuke
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS