ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


30/06/2021
Polugodišnji izvještaj o implementaciji ENEMLOS projekta do jula 2021.godine


Direktorka dr Nina Radulović je pripremila i poslala koordinatoru projekta Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore Polugodišnji izvještaj (Izvještaj o aktivnostima i Finansijski izvještaj) za ENEMLOS projekat, po pitanju participacije Advokatske komore Crne Gore 27. juna 2021. godine.

Po instrukciji koordinatora, u materijal iz prethodnog Godišnjeg izvještaja za 2020.godinu dodate su aktivnosti sa vezanim troškovima za tekuću 2021. godinu. U izvještaju su navedene sve aktivnosti i vezani troškovi od početka projekta do mjeseca jula tekuće 2021. godine.

U Advokatskoj komori Crne Gore je opet bilo dosta aktivnosti, preko planiranih projektom, pa je ukupna vrijednost kofinansiranja od strane AKCG veća od ukupno potrošenih projektnih sredstava, a koja sredstva su trošena isključivo u skladu sa budžetskim planom za predmetnu godinu.

Ovaj izvještaj biće objavljen kao integralni dio Godišnjeg izvještaja za 2021. godinu.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS