ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


15/06/2020
Lansiranje ENEMLOS sadržaja na web platformi Advokatske komore

Imajući u vidu  da je zvanični veb sajt ENEMLOS projekta  (https://www.enemlos.ucg.ac.me/), postavljen u okviru veb platforme Univerziteta Crne Gore (UCG) na engleskom jeziku, Advokatska komora Crne Gore (AKCG) je, u namjeri da projekat približi mnogobrojnom članstvu i pomogne diseminaciju informacija o istom na nacionalnom nivou, na svojoj veb platformi postavila poseban veb segment o projektu na crnogorskom jeziku, na adresi: https://www.advokatskakomora.me/ENEMLOS-ADVOKATSKA-KOMORA-CG/index.html.

U okviru pomenute veb prezentacije nalaze se tri veb stranice na kojima se mogu naći osnovne informacije o projektu, implementacionom timu koji djeluje u  ime i za račun AKCG, te aktivnostima koje Komora preduzima u toku implementacije.

Naravno, sve pomenute stranice objavljene su i na engleskom jeziku, što omogućava brz i jednostavan uvid u ENEMLOS AKCG aktivnosti i od strane zainteresovane internacionalne javnosti.

Lansiranje ENEMLOS segmenta na veb platformi AKCG je važno, jer omogućava predstavljanje projekta na sažet način na nacionalnom jeziku koji je razumljiv svim članovima advokatskog esnafa i šire nacionalne pravne zajednice koja je uključena u njegovu  realizaciju. Osim toga, platforma omogućava transparentnost rada AKCG implementacionog tima i lakšu komunikaciju sa članovima uključenim u realizaciju projekta, kao i ostalim advokatima. Takođe, kao podrška veb platformi formirane su e-mail i Viber grupa.

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS