ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


15/02/2021
Godišnji izvještaj o implementaciji ENEMLOS projekta za 2020. godinu

Prema pravilima Erasmus+ programa, partnerske institucije u projektima kojima je dodijeljena podrška, uključujući ENEMLOS, podnose Godišnji izvještaj o implementaciji u prvom kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu. Izvještaj se podnosi iz dva dijela, tj. sastoji se od Izvještaja o aktivnostima i Finansijskog izvještaja koji se popunjava u predefinisanoj formi. Godišnji izvještaj, sa pratećom dokumentacijom u svojstvu dokaza o sprovedenim aktivnostima i razlozima potrošnje dodijeljenih projektnih sredstava, se preko Koordinatora projekta dostavlja donatoru, odnosno Erasmus+ programu.

ENEMLOS AKCG Izvještaj o aktivnostima za 2020 godinu možete pogledati OVDJE.

ENEMLOS AKCG Finansijski izvještaj za 2020 možete pogledati OVDJE.

Izjavu o ko-finansiranju, izdvojenu iz Finansijskog izvještaja radi lakšeg pregleda, možete pogledati OVDJE.

Detaljan uvid u sprovedene aktivnosti od strane pojedinih članova implementacionog  tima koji upravlja projektom u ime Advokatske komore Crne Gore, možete pogledati u nastavku:

dr Nina Radulović, Direktor projekta

Maja Živković, Direktor za kvalitet

Ivana Aničić, Sekretar

Svi dokumenti OBJAVLJENI u okviru ovog Izvještaja za javnost vjerodostojni su originalu. Iz istih su izostavljeni potpisi odgovornih lica radi zaštite ličnih podataka potpisnika.

Procjena dodate vrijednosti kojom je Advokatska komora Crne Gore uvećala  vrijednost ENEMLOS projekta na sopstvenu inicijativu, sadržana u Izjavi o ko-finansiranju, obračunata je na osnovu plaćenih faktura trećim licima, vrijednosti uključenih donacija i vrijednosti PRO BONO rada članova implementacionog tima obračunatoj po projektnoj tarifi, a ne  shodno Advokatskoj tarifi ili uslovima tržišnog poslovanja.

Sredstva isplaćena iz projektnih sredstava isplaćena su prema utvrđenoj projektnoj tarifi za projektom strogo planirane aktivnosti.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS