ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


04/06/2020
Advokatska komora i Pravni fakultet UCG na sastanku povodom ENEMLOS finansijskih pitanja

Na zahtjev Advokatske komore Crne Gore, uz asistenciju Erasmus+ kancelarije, održan je sastanak sa predstavnicima Pravnog fakulteta kao koordinatora ENEMLOS Projekta u prostorijama istog fakulteta u srijedu, 3. juna 2020. godine. Delegaciju Advokatske komore na čelu sa direktorkom projekta dr. Ninom Radulović, ljubazno su ugostili dekanka Pravnog fakulteta prof. dr. Aneta Spaić i generalna koordinatorka istog prof. dr. Biljana Đuričin, uz prisustvo predstavnika Erasmus+ nacionalne kancelarije u svojstvu organizatora, predvođenih koordinatorkom gđom. Vanjom Drljević. Sastanku su takođe prisustvovali drugi predstavnici institucija učesnica.

Imajući u vidu da se prvi put uključuje u realizaciju projekta finansiranog od strane EU Erasmus+ programa, Advokatska komora je zatražila konkretnu podršku i pomoć od strane Pravnog fakulteta kao koordinatora i iskusnog partnera u predmetnom Projektu. Prvenstveno je zatraženo bliže upoznavanje sa standardnim mehanizmima potrošnje dodjeljenih finansijskih sredstava za implementaciju Projekta, kao i mehanizmima za finansijsko izvještavanje. Pravni fakultet je izrazio spremnost za dostavljanja relevantnih obrazaca, koji će se učiniti dostupnim svim partnerskim institucijama u najskorijem roku, a najkasnije uz Ugovor o partnerstvu potpisan od strane istih institucija koji se očekuje do kraja juna. Bliže su objašnjeni predmetni rigidni mehanizmi potrošnje dodjeljenih sredstava koji omogućavaju veoma limitirana preusmjeravanja između pojedinih stavki finansijskog plana i onemogućavaju prekomjernu potrošnju. U slučaju potrebe, dodatno finansiranje moguće je isključivo od strane partnerske institucije iz sopstvenih sredstava.

Advokatska komora je potvrdila spremnost da maksimalno efikasnom organizacijom izađe u susret uspješnoj realizaciji ENEMLOS Projekta, istovremeno ističući da će to biti veliki izazov u organizacionom smislu imajući u vidu da će AKCG biti vodeći nacionalni partner prilikom realizacije “živih klinika” pri čemu su mu finansijskim planom Projekta dodjeljena moguće nedovoljna finansijska sredstva. Predmetni izazov je utoliko veći, ukoliko u tekućem trenutku ne može biti pouzdano poznat očekivani obim posla koji će zavisiti od interesovanja ugroženih grupa za usluge pravnih klinika i ukoliko se mehanizam finansiranja Erasmus+ programa (plaćanje po radnom danu) razlikuje od mehanizma plaćanja advokatskih usluga predviđenog važećim nacionalnim propisima (plaćanje po pravnoj radnji).

Takođe, pokrenuta su i pitanja vezana za samu implementaciju Projekta, s obzirom da se domen djelovanja pravnih klinika može kretati od pružanja pravnih savjeta do zastupanja predstavnika ranjivih grupa pred sudovima i drugim nadležnim organima za šta je neophodno naći odgovarajući organizacioni model.

Na sastanku je zaključeno da će nakon realizacije planiranih studijskih posjeta u okviru Projekta modeli njegove realizacije biti jasniji, a da će na nacionalnom nivou biti primjenjen model koji najbolje odgovara lokalnim realnim i pravnim uslovima. Advokatska komora je potvrdila opredeljenje da aktivno učestvuje u izboru odgovarajućeg modela implementacije, odnosno da predloži originalno rešenje koje je najbolje prilagođeno mogućnostima AKCG i nacionalnim okolnostima.

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS