ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


30/04/2020
Virtuelna monitoring posjeta ERASMUS+CBHE, projekt 610449-EPP-1-2019-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP

PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA: POVEĆAVANJE SPOSOBNOSTI ZA ZAPOSLENJE STUDENATA PRAVA  KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE- ENEMLOS

Mjesto poziva: Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet, Virtuelna-Zoom platforma

Lista učesnika:
prof. dr. Aneta Spaić, dekan, PF UCG
prof. dr. Biljana Đuričin, koordinator, PF UCG
prof. Dr. Vladimir Savković, PF UCG
dr. Nikola Dožić, PF UCG
dr. Velibor Korać, PF UCG
dr. Rajka Đoković, PF UCG
dr. Marina Jovićević, PF UCG
prof. dr. Gordana Jeknić, PF UCG
prof. dr. Dražen Cerović, PF UCG
prof. dr. Ljiljana Jokić, PF UCG
prof. dr. Maja Kostić, PF UCG
Ksenija Jovićević, Vrhovni sud
Marina Lutovac, Centar za posredovanje
dr. Nina Radulović, Advokatska komora CG
Miljan Vlaović, Državno tužilaštvo CG
Vidak Latković, Komora javnih izvršitelja Notarska komora Crne Gore
Vanja Drljević, Erasmus+ kancelarija CG

Radni dan: srijeda, 29. april 2020., 11: 00

PROGRAM
Srijeda, april 29, 2020
11.00-12.00   1. Izvještaj o statusu mirovanja ENEMLOS-a
1.1. Tekuće aktivnosti i radni paketi

(studijske posjete, obuke, nabavke)

Studijske posjete i obuke odložene su do daljnjeg zbog pandemije Covid 19 virusa. Moguće mirovanje projekta od godinu dana. Predviđene nabavke su u toku, uz moguća kašnjenja.

1.2.Finansijska pitanja
Neznatne korekcije finansijskog plana realizacije Projekta učinjene su nakon Startnog sastanka u Budvi 23-26 februara u korist ino partnera, što je evidentirano u izmjenama i dopunama Ugovora o partnerstvu.

1.3. Pitanja upravljanja
Sva pitanja od značaja za upravljanje Projektom i finansijsko izvještavanje komunicirati preko koordinatora, odnosno PF UCG

1.3.1. Dokumentacija koja se očekuje:

- Kopija Ugovora o partnerstvu (još uvijek nije potpisana);
- Kopija odluke o formiranju tima za upravljanje projektom;
- Zapisnici sa posljednjeg koordinativnog sastanka s neakademskim partnerima u Crnoj Gori i koordinativnog sastanka sa timom za upravljanje projektom;
- Izvještaj sa Startnog sastanka u Budvi;
- Kopija prijedloga izmjena i dopuna Ugovora o partnerstvu;
- Kopija najrelevantnijih stranica na web portalu Projekta i ostalog materijala za promociju, poput izvještaja u medijima.


12.00-12.30
Rasprava o spornim pitanjima od strane institucija i kancelarije Erasmus +, Crna Gora
Na strani Advokatske komore istaknute mnoge nedoumice vezane za finansijsku izvodljivost projekta. Tražiti praktična rješenja kroz saradnju i dijalog.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS