ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA WEB SAJT ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230

  • ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICAOBAVJEŠTENJE
11/12/2021
Poziv za stručno usavršavanje sudija, tužilaca, sv i advokata

Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore (u daljem tekstu NUSVCG), u saradnji u saradnji sa: Advokatskom komorom Crne Gore Vas poziva na I kurs edukacije-stručnog usavršavanja: sudskih vještaka, advokata, sudija i tužilaca, NA TEMU:
„SAVREMENI PRISTUPI I PRINCIPI VJEŠTAČENJA U SUDSKO-TUŽILAČKIM POSTUPCIMA”

DATUM: 02.12.2021. (četvrtak)
VRIJEME: 9:00 -14:00
MJESTO ODRŽAVANJA: Podgorica, hotel Premijer
Preuzmite OVDJE

------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
11/12/2021
AGENDA
EDUKACIJE-STRUČNOG USAVRŠAVANJA:
SUDSKIH VJEŠTAKA, ADVOKATA, SUDIJA, TUŽILACA


DATUM: 02.12.2021. (četvrtak)
VRIJEME: 9:00 -14:00
MJESTO ODRŽAVANJA: Podgorica, hotel Premijer
Preuzmite OVDJE

------------------------------------------------------

POZIV
06/10/2021
„SAJAM PRAVDE“, 08. oktobar 2021. godine

Agendu događaja preuzmite  OVDJE


dr Nina Radulović
Izvršna direktorka “Sajma pravde”
Advokatska komora Crne Gore------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
24/09/2021
Poštovane koleginice/kolege,

Obavještavamo vas da je dana 21.09.2021. godine advokat Veselin Radulović, kao predstavnik NVO Akcija za ljudska prava, pristustvovao sastanku koji je organizovalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava povodom inicijative grupe NVO za izmjene Krivičnog zakonika i propisivanja krivičnih djela sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka, te propisivanja kvalifikovanih oblika krivičnih djela teško ubistvo i teška tjelesna povreda u slučaju kada se izvrše na štetu novinara u obavljanju profesionalnih zadataka.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva, predstavnici Sindikata medija, a u on line formatu se pridružio i prof. dr Zoran Stojanović iz Beograda. Pored potrebe da se pruži krivičnopravna zaštita za najteže oblike napada na novinare u vršenju profesionalnih zadataka, advokat Veselin Radulović je ukazao i na brojne napade na život, tijelo i imovinu, kao i prijetnje kojima su u prethodnom periodu bili nerijetko izloženi advokati u Crnoj Gori. U tom smislu istakao je i iskustvo Srbije čiji Krivični zakonik sadrži krivična djela kojima se štiti advokatska profesija.

Na kraju, predstavnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava saglasili su se sa stavom advokata Veselina Radulovića da bi izmjene Krivičnog zakonika, pored nesporne potrebe da se zaštite novinari u obavljaju profesionalnih zadataka, trebalo da obuhvate i druge profesije od javnog interesa, uključujući i advokaturu.

Advokatska komora Crne Gore izražava zadovoljstvo zbog iskazanog stava resornog Ministarstva. Takođe, AK CG podržava inicijativu grupe NVO za izmjene Krivičnog zakonika i smatra da je neophodno istovremeno izmijeniti KZ i na način koji će obezbijediti pojačanu krivičnopravnu zaštitu i za napade i ugrožavanja kojima su advokati izloženi u obavljanju advokatske djelatnosti.

Za Advokatsku komoru CG
Veselin Radulović, advokat

------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
15/09/2021
Uvažene koleginice/kolege,

Advokatska komora je obavijestila Ministarstvo zdravlja Crne Gore o planiranoj organizaciji regionalnih zborova 18.09.2021.godine i u cilju organizacije zatražila pojašnjenje novih epidemioloških mjera.

Ministarstvo zdravlja je u svom odgovoru istaklo da je, po važećim mjerama, dozvoljeno prisustvo najviše 100 osoba u zatvorenom prostoru, uz posjedovanje Nacionalne digitalne Covid potvrde. Takođe, Ministarstvo zdravlja je ukazalo da je na otvorenom prostoru moguće i više učesnika, ali takođe uz posjedovanje navedene potvrde.

Obaveza Advokatske komore je da omogući svakom članu ostvarenje prava u skladu sa Statutom AKCG , pa je Upravni odbor AKCG na sjednici održanoj  15.09.2021.godine donio odluku da se regionalni zborovi odlože do sticanja uslova za njihovo nesmetano sprovođenje.

Odluku UO preuzmite OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------

NAJAVA
14/09/2021
„SAJAM PRAVDE“, 08. oktobar 2021. godine

Prvi „Sajam pravde“ kao pilot projekat u organizaciji Advokatske komore Crne Gore održaće se u Podgorici 08. oktobra 2021. godine u Delta Shopping Centru koji je i generalni pokrovitelj događaja.

Cilj Sajma pravde je promocija pravnih profesija, u prvom redu advokature, vladavine prava i ENEMLOS projekta ENEMLOS koji se bavi unaprjeđenjem visokog obrazovanja budućih pravnika uvođenjem praktičnog rada u proces edukacije.

Program Sajma će se realizovati u dva bloka:

1. PRAVNE PRIČE: Ugledni pravnici u formi intervjua pričaju na popularne teme iz pravne profesije, prvenstveno advokature (zanimljive karijere i iskustva iz sudnice).

2. BESPLATNA PRAVNA POMOĆ - građanima će advokati na tematskim štandovima po oblastima prava pružati besplatnu pravnu pomoć.

Javnost će biti blagovremeno upoznata sa detaljnom Agendom događaja.

Svi advokati koji su zainteresovani da uzmu učešće u Sajmu pravde, u drugom bloku „Besplatna pravna pomoć“ treba da se prijave na e-mail adresu Advokatske komore sa naznakom „Prijava za Sajam pravde“ zaključno sa 20. septembrom 2021.godine.

dr Nina Radulović
Izvršna direktora Sajma pravde
Advokatska komora Crne Gore
-
------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
14/09/2021
Osnovana radna grupa za izmjene i dopune Statuta Advokatske komore

U skladu sa članom 160 stav 1 Statuta Advokatske komore Crne Gore konstituisana je radna grupa za izradu Nacrta izmjena i dopuna Statuta, kako bi se unutrašnja organizacija i rad Komore unaprijedili i prilagodili potrebama savremenog trenutka, te ojačala njena institucionalna infrastruktura.

Strateški pravci za unaprjeđenje institucionalnog okvira Advokatske komore kroz statutarne izmjene definisani su kao: demokratizacija, decentralizacija, povećana transparentnost rada i digitalizacija.

Članovi radne grupe, uži radni tim:
dr Nina Radulović, advokat, Koordinator i glavni drafter
Sanja Radulović, advokat
Jovan Samardžić, advokat
Aleksandar Rmuš, advokat
Marija Radulović, advokat
Nikša Miljanić, advokat

Članovi radne grupe, širi radni tim:
Antonio Brajović, advokat
Bojana Franović, advokat
Ksenija Franović, advokat
Milena Đurković, advokat
Saša Babović, advokat
Darka Kisjelica, advokat
Zoran Jovetić, advokat
Dražen Ćorović, advokat
Ljubiša Matković, advokat

Nakon usaglašavanja teksta nacrta u okviru radne grupe, isti će biti cirkulisan na uvid i razmatranje u advokatskoj zajednici shodno propisanoj proceduri.
-
------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
14/09/2021
Osnovana radna grupa za pitanje lokalnih putarina

Povodom namjere Glavnog grada-Podgorica da za teritoriju navedene opštine uvede parafiskalni namet po osnovu naplate naknade za korišćenje lokalnih puteva usvajanjem odgovarajuće Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorica po nacrtu od 25.05.2021. godine, a kojim nacrtom se advokatska djelatnost tretira kao „komercijalna usluga“ i posljedično podliježe obavezi plaćanja predmetne naknade, formirana je radna grupa u sljedećem sastavu:

dr Nina Radulović, advokat, Koordinator
Maja Živković, advokat, Glavni drafter
Antonio Brajović, advokat
Sanja Radulović, advokat
Nebojša Asanović, advokat
Mitar Šušić, advokat

Cilj radne grupe je izuzeće advokature od namjeravane primjene predmetne odluke, budući da se radi o nekomercijalnoj djelatnosti sa pravosudnom funkcijom, odnosno cilj je svođenje pomenutog nameta na „razumnu mjeru“ ukoliko Ustavom zagarantovani pravni status advokature kao djelatnosti za pružanje „pravne pomoći“ bude povrijeđen, te preduzimanje svih pravnih radnji u skladu sa zakonom za zaštitu pomenutog pravnog statusa narušenog aktima Glavnog grada Podgorica i drugih opština.

Radna grupa je do sada podnijela primjedbe na Nacrt sporne odluke u postupku javne rasprave zaključenom 17. juna 2021. godine. Takođe, delegacija radne grupe (dr Nina Radulović, Maja Živković, Antonio Brajović) održala je sastanak sa predstavnicima Glavnog grada Podgorica (Vuksan Vuksanović, Glavni administrator i Lazarela Kalezić, Sekretarka za saobraćaj) 03. septembra 2021. godine. Na sastanku su zainteresovane strane razmijenile relevantnu činjenično-pravnu argumentaciji i uspostavile komunikaciju u nastojanju da se predmetna situacije prevaziđe na konstruktivan način.
-
------------------------------------------------------

RETROSPEKTIVA
14/09/2021
Vebinar “Fiskalizacija advokature”, 22. jul 2021. godine

Advokatska komora Crne Gore organizovala je vebinar “Fiskalizacija advokature” 22. jula 2021. godine. Na vebinaru je diskutovano o mogućnostima primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Službeni list Crne Gore", br. 046/19, 073/19, 008/21) na advokaturu kao djelatnost u pravosuđu.

Predstavnici Advokatske komore Crne Gore bili su:
dr Nina Radulović, advokat
Vanja Mugoša, advokat
Dražen Ćorović, advokat
Zoran Jovetić, advokat

Učešće su pored advokature u svojstvu domaćina događaja uzeli predstavnici izvršne vlasti Crne Gore (Ministarstvo finansija i socijalnog staranja; Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Uprava prihoda i carina) i predstavnici sudskih vještaka. Široj advokatskoj zajednici, te zajednici sudskih vještaka i djelatnika u računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima je bio otvoren pristup za aktivnu participaciju putem javno postavljanih pitanja i iznesenih komentara.

Agendu događaja možete pogledati OVDJE

Video snimak kompletnog događaja možete pogledati OVDJE
-
------------------------------------------------------

RETROSPEKTIVA
14/09/2021
Međunarodna konferencija „Moderne advokatske komore“, on-line, 17. jun 2021. godine

Advokatska komora Crna Gore (AKCG) prisustvovala je međunarodnoj konferenciji „Moderne advokatske komore“, održanoj on-line 17. juna 2021.g. u organizaciji Advokatske komore Varšave, Poljska.

AKCG je predstavljala dr Nina Radulović, a konferenciji je prisustvovalo 36 visokih predstavnika advokatskih komora širom svijeta od Meksika, preko komora država članica Evropske Unije, pa do predstavnika komora Ruske federacije i Afrike. Takođe je prisustvovao i predstavnik Savjeta advokatskih komora Evrope (The Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE), a izostali su predstavnici advokatskih komora Sjedinjenih Američkih Država i Azije čije se prisustvo očekuje u budućnosti.

Ističemo markantna dostignuća advokature prezentovana na događaju:

- Republika TURSKA ima izuzetno visok stepen DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA koji na integralan način povezuje sve njegove funkcije, od tužilaštva i sudstva do advokature. Radi se o naprednom software-skom rješenju koje je razvijano posljednjih deset godina, a prednjači u Evropi i svijetu.

- Advokatska komora MAĐARSKE ima izuzetno TRANSPARENTAN I FUNKCIONALAN SISTEM upravljanja djelatnostima od registra advokata, preko pregleda obrazovnih programa i drugih aktivnosti do uvida u disciplinske postupke i evidenciju.

- Advokatska komora ALBANIJE je podijelila najnovija DOSTIGNUĆA U RAZVOJU PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI od strane advokata, koja dostignuća podrazumijevaju dodatnu edukaciju i posebno licenciranje za ovu djelatnost, naročito kada je u pitanju zaštita maloljetnika.

- CCEB je podijelila komparativna iskustva poslovanja u vrijeme Covid 19 pandemije: masovna pojava u advokaturi je bio rad od kuće koji se prema najnovijim naučnim istraživanjima pokazao kao efikasniji od klasičnog kancelarijskog rada - LJUDI RADE VIŠE OD KUĆE.

- Advokatska komora ŠPANIJE podijelila je iskustva rada u vrijeme Covid 19 pandemije koja se odnose na uspješno sprovođenje ON-LINE SUĐENJA.

- Advokatska komora MEKSIKA podijelila je bogato iskustvo u IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI (publikacije, društvene mreže, TV stanica) i EDUKATIVNIM programima (postdiplomske studije).

- Advokatska komora Rima (ITALIJA) podijelila je uspješna iskustva sa CO-WORKING prostorom.

- Advokatska komora Londona (VELIKA BRITANIJA) podijelila je iskustva iz DISCIPLINSKIH POSTUPAKA PROTIV ADVOKATA, koji zahtijevaju visok stepen specijalizacije, a ponekada i više milionske zahtjeve za naknadu štete: da bi se uspostavila ravnoteža snaga između strana učesnica u postupku advokatima koji su pozvani na disciplinsku odgovornost bi trebalo obezbediti plaćeno profesionalno zastupanje.

- Učenici su podijelili saznanja o razvoju pravne profesije u SAD: već postoje software-ska rešenja koja omogućavaju suđenje uz upotrebu VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE, bez potrebe za angažovanjem humanog faktora, a koja sa uspjehom mogu da obrade 90% predmeta, naročito u pravnom sistemu koji je karakterističan po precedentu.


Na konferenciji su uspostavljene dragocjene veze za buduću saradnju AKCG sa komorama širom svijeta, a njihovi predstavnici su upoznati i sa situacijom i izazovima pred kojima se AKCG članstvo nalazi u savremenom trenutku, u prvom redu sa zahtjevom za fiskalizaciju pravne pomoći koji nije prilagođen procesu rada u advokaturi.

Program konferencije možete pogledati OVDJE
------------------------------------------------------

RETROSPEKTIVA
14/09/2021
Poštovane kolege/koleginice,

Dostavljamo vam na uvid pregled dijela aktivnosti Advokatske komore Crne Gore za vrijeme opšte obustave pružanja pravne pomoći u toku 2021. godine, a sprovedenih u cilju širenja informacija o razlozima obustave:

1. Osnivanje i publikovanje Facebook profila “Za slobodnu i nezavisnu advokaturu”.

Urednički kolegijum:
dr Nina Radulović, advokat, Glavni i odgovorni urednik
Mesud Delagić, advokat, Urednik
Miomir Joksimović, advokat, Urednik

Sadržaj predmetnog Facebook profila možete pogledati OVDJE

2
. Učešće na on-line Simpozijumu „Računovodstvo i revizija u funkciji održivosti i oporavka malih ekonomija u doba i post Covid-19“, 7-8. jun 2021. godine organizovanom od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Predstavnik Advokatske komore Crne Gore: dr Nina Radulović, advokat

Više informacija o predmetnom događaju zajedno sa video snimkom relevantnog dijela događaja možete pogledati OVDJE

3
. Učešće na vebinaru na temu primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga održanom 02. jula 2021. godine u organizaciji Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Advokatska komora Crne Gore u okviru događaja je imala prezentaciju: "Specifičnosti i izazovi fiskalizacije advokata".

Predstavnici Advokatske komore Crne Gore bili su:
dr Nina Radulović, advokat
Saša Vujović, advokat

Više informacija o događaju, zajedno sa video snimkom njegovog relevantnog dijela možete pogledati OVDJE

------------------------------------------------------


SAOPŠTENJE
13/09/2021
Uvažene koleginice/kolege,

Obavještavamo vas da je danas, u prostorijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore, održan prvi sastanak Radne grupe koja radi na izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Sastanku su prisustvovali svi članovi Radne grupe.
Na sastanku su usaglašeni metod i dinamika rada, pa je dogovoreno da slijedeći sastanak Radne grupe bude održan 28.septembra t.g., a nakon  toga Radna grupa će se sastajati svakog utorka. Do slijedećeg sastanka, predstavnici Advokatske komore pripremiće materijal sa naglaskom na poreske probleme koji se tiču obavljanja advokatske djelatnosti, nakon čega će Radna grupa raditi na pronalaženju i usaglašavanju normativnih rješenja u cilju prevazilaženja istih.

Napominjemo koleginice i kolege da sve sugestije i konkretne predloge mogu i dalje dostavljati na mail Komore.

Za Advokatsku komoru CG
Veselin Radulović, koordinator

------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
09/09/2021
Uvažene koleginice/kolege,

Obavještavamo vas da je na poziv predsjednice Savjeta advokatskih komora i pravnih udruženja Evrope (CCBE), g-đe Margaret Von Galen, dana 6. septembra ove godine, u Trogiru, održan sastanak predstavnika CCBE-a sa advokatom Veselinom Radulovićem, predstavnikom Advokatske komore Crne Gore i koordinatorom advokata koji su članovi Radne grupe za izmjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Nakon upoznavanja sa tokom pregovora i sadržinom Protokola koji je Advokatska komora Crne Gore zaključila sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava, iz CCBE-a je ocijenjeno da je sa aspekta zaštite interesa advokature kao nezavisne i samostalne djelatnosti, pregovarački tim Advokatske komore CG postigao odličan rezultat koji je i odlična polazna osnova za dalje aktivnosti.

Takođe, predstavnici CCBE-a su, preko advokata Veselina Radulovića, Advokatskoj komori Crne Gore uputili poziv da sadržaj pregovora i zaključenog Protokola sa izvršnom vlasti Crne Gore predstave kao primjer dobre prakse na budućim sastancima sa predstavnicima advokatskih komora iz država Evrope.

Iz navedenih razloga od strane CCBE-a je iskazana spremnost da se, po pozivu i u koordinaciji sa Advokatskom komorom Crne Gore, aktivno uključi i pomogne u postizanju rješenja koja će biti u interesu zaštite advokatske profesije kao nezavisne i samostalne djelatnosti. Predstavnici CCBE-a su tokom razgovora upoznati i sa drugim problemima koji opterećuju rad crnogorskih advokata.

Advokat Veselin Radulović je prenio izraze zahvalnosti crnogorskih advokata na podršci koju nam je CCBE pružio, kao i na iskazanom interesovanju za probleme sa kojima se advokati u Crnoj Gori susrijeću i spremnosti CCBE-a da doprinese njihovom rješavanju. Obostrano je iskazano očekivanje i spremnost da se saradnja Advokatske komore Crne Gore i CCBE-a nastavi i dodatno unaprijedi u budućem periodu.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------

IN MEMORIAM
27/08/2021
In memoriam, advokat Budimir - Budo Darmanović (1959 - 2021)

Advokatska komora Crne Gore se ovim putem oprašta od dragog i uglednog člana, advokata Budimira - Buda Darmanovića.

Budo je rođen 22.10.1959. godine, u Titogradu, u učiteljskoj porodici. Po završetku podgoričke Gimnazije, obrazovanje nastavlja na Pravnom fakultetu u Podgorici, nakon čega je 1985. godine pravosudni ispit polagao u Beogradu.

Svoju bogatu advokatsku karijeru gradi u Crnoj Gori, a započeo je 01.10.1988. godine i do posljednjeg dana ostao vjeran istoj, vodeći se osnovnim principima pravde i pravičnosti, profesionalno postupajući i onda kada je to bilo teško. Svoje veliko znanje nesebično je dijelio sa kolegama iz Advokatske komore, u toku cijelog radnog vijeka. Pomagao je prilikom donošenja bitnih odluka u radu Komore, dobitnik je najvećeg priznanja Advokatske komore Crne Gore - Povelje crnogorske advokature, a bio je i čIan Komisije za polaganje Advokatskog ispita, čime je postavio čvrste temelje kontinuiranog obrazovanja advokata i unapređivanja stručnosti i etičnosti advokature.

Bio je advokat u najveličanstvenijem smislu ove riječi, u sudnici, u odnosu prema klijentu, kao i prema kolegama sa druge strane. istančan osjećaj za ono što je dobro, usvakoj situaciji, Budu je bio urođen, a on ga je mudrošću koju donose godine, samo još više produbio. Od njega su učili i mlađi i stariji, kako treba raditi i postojati, biti svoj, a nikome ne napraviti nepravdu iii štetu. I danas, kada ga nema, to Budove Iekcije treba da ostanu njegov amanet nama, koji smo na istom putu.

Buda su krasile čestitost i nenametijivost, bio je svima nama poznat po svojoj neposrednosti, društvenosti i otvorenosti, zbog čega je bio omiljen među kolegama. Čitav život je posvetio advokaturi, sa žarom i dosljednošću, koju rijetko prepoznajemo u toj mjeri i kod najaktivnijih među nama.

Njegovim odlaskom, crnogorska advokatura je izgubila velikog čovjeka, advokata i prijatelja.
Postoje gubici, koji se nikada i ničim ne mogu nadomjestiti i tuge koje se ne umanjuju, ali i radost što smo imali privilegiju da Buda imamo u našoj Komori i da mi budemo dio njegovog života.

Zdravko N. Begović, predsjednik AKCG

------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
06/08/2021
Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa odredbama Protokola o saradnji za izmjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, koji je potpisan 30.07.2021. godine, obavještavamo vas da je Advokatska komora delegirala slijedeće članove za paritetnu Radnu grupu:

1.      Veselin Radulović, advokat iz Podgorice - koordinator,
2.      Dragan Šoć, advokat iz Podgorice,
3.      Dragomir Ćalasan, advokat iz Nikšića,
4.      Nebojša Asanović, advokat iz Podgorice,
5.      Aleksandar Otašević, advokat iz Kotora i
6.      Vladimir Bojić, advokat iz Podgorice.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
30/07/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da je danas potpisan Protokol o saradnji za izmjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja CG i Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava CG, nakon čega je održana sjednica Upravnog odbora AKCG, na kojoj je odlučeno da se suspenduje Odluka UO br. 383/21, od 20.05.2021. godine, o obustavi pružanja pravne pomoći na teritoriji Crne Gore.

Protokol preuzmite OVDJE

Odluku UO preuzmite OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
 
 
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
Broj žiro - računa: 510 - 200259 - 81 (CKB banka otp group)Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS