ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA WEB SAJT ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230OBAVJEŠTENJE
28/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da ćemo uzeti učešće u online sjednici PECO Komiteta, u okviru CCBE-a (Savjeta advokatskih komora Evrope), koja je zakazana za srijedu 2.jun 2021. godine.

Nakon što smo i ovo ugledno udruženje advokatskih komora upoznali sa problemom u kojem se našla advokatura u Crnoj Gori, kada je u pitanju primjena Zakona o fiskalizaciji na advokate, a što je i dovelo  do odluke o obustavi pružanja pravne pomoći advokata, uvršteni smo u Dnevni red navedene sjednice, pa ćemo pod tačkom 6. imati priliku da predstavnike advokatskih komora Evrope detaljnije upoznamo sa nastalom situacijom.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
28/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da je disciplinski tužilac Advokatske komore Crne Gore pokrenuo disciplinske postupke protiv troje kolega koje su, uprkos Odluci Upravnog odbora AKCG kojom se proglašava opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata na cijeloj teritoriji Crne Gore, počev od 24.05.2021. godine, obavljali advokatsku djelatnost, u periodu obustave.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
28/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo vam DOPUNU Preporuka tokom trajanja obustave pružanja pravne pomoći advokata.. Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
25/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas o pozivu koji smo uputili svim medijima u Crnoj Gori, kako bi bili upoznati i izvještavali sa Konferencije za štampu, koju organizujemo dana 27.05.2021. godine, a na  kojoj će govoriti predsjednik Advokatske komore Srbije gospodin Viktor Gostiljac , potpredsjednica Advokatske komore Vojvodine gospođa Biljana Bjeletić , zajedno sa predstavnicima Advokatske komore Crne Gore.
Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
PODRŠKA
24/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo vam pismo podrške Miroja Jovanovića, advokata iz Novog Sada, kojim izražava solidarnost i podršku sa crnogorskim advokatima.
Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
PREPORUKE
24/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo Vam PREPORUKE tokom trajanja obustave pružanja pravne pomoći advokata.. Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
REAGOVANJE
24/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo vam na uvid Reagovanje Advokatske komore Crne Gore na današnje saopštenje Službe Vlade Crne Gore za odnose sa javnošću. Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
21/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Predsjednik Advokatske komore Vojvodine i nacionalni predstavnik u Međunarodnoj uniji advokata, g-din Vladimir Beljanski, uputio je pismo podrške Advokatskoj komori Crne Gore, povodom obustave rada crnogorskih advokata, u cilju zaštite prava građana i advokatske profesije.

Pismo podrške prenosimo u cjelosti:

„Poštovani predsedniče Begoviću,

Povodom odluke da advokati Crne Gore obustavom rada zaštite svoja prava i prava svojih klinenata, izveštavam Vas da imate našu punu podršku i da Vam stojimo na raspolaganju za pomoć u narednom periodu.

O situaciji u kojoj se našla Advokatska komora Crne Gore ćemo detaljno izvestiti Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine. Nadamo se da ćete uspešno ostvariti svoje zahteve i da ćete na taj način zaštiti i prava građana i prava advokatske profesije. Svesni smo težine i ozbiljnosti momenta u kome se advokatura za ovakav vid protesta odlučuje tek kada drugi načini nisu preostali.

Ukoliko smatrate da je potrebno da o aktuelnim događajima obavestimo Međunarodnu uniju advokata (UIA), možete nam se slobodno javiti.“

------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
20/05/2021
Poštovane kolege,

Dostavljam vam na uvid pismo podrške Advokatske komore Srbije i predsjednika Viktora Gostiljca. Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
20/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Proslijeđujemo vam sve prateće akte koji se odnose na obustavu rada advokata, koja počinje od 24.maja 2021. godine.

Odluka o obustavi rada - preuzmite OVDJE.
UPUTSTVO ZA ADVOKATE - preuzmite OVDJE.
Zapisnik sa vanredne Skupštine - preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik AKCG


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
18/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da će se Izborna Skupština Advokatske komore Crne Gore održati ODMAH nakon što epidemiološka situacija omogući da se ista sprovede, u skladu sa Statutom Advokatske komore.

Razlog nemogućnosti održavanja Izborne Skupštine, dok su na snazi propisane mjere, je činjenica da se jedino za izbor organa Komore mora organizovati tajno glasanje, što onemogućava izjašnjavanje elektronskim putem ili putem pošte.

Za sva druga izjašnjenja advokata, ovaj način glasanja je validan, u trenutnim uslovima.

Advokatska komora će pratiti mjere u suzbijanju pandemije, propisane od strane Ministarstva zdravlja CG i blagovremeno postupiti, kada one budu dozvoljavale sprovođenje Skupštine, na način propisan Statutom Advokatske komore Crne Gore.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
14/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam dopis koji smo danas uputili Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Dopis možete preuzeti OVDJE.


Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
14/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavam vas da je Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 13.05.2021. godine, donio Odluku o sazivanju vanredne Skupštine Advokatske komore Crne Gore.

Kompletan materijal za Skupštinu možete preuzeti OVDJE.


Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
12/05/2021
Uvažene koleginice i kolege,

Kao što ste upoznati, danas je održan sastanak predstavnika Advokatske komore sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore i Uprave javnih prihoda i carina, a u vezi primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.
U ime Ministarstva finansija sastanku su su prisustvovali gospodin Janko Odović državni sekretar Ministarstva, sa saradnicama, kao i gospodin Aleksandar Damjanović, direktor Uprave javnih prihoda i carina, dok su Advokatsku komoru Crne Gore su predstavljali Zdravko N. Begović predsjednik, Dražen Medojević, član Upravnog odbora i Andrej Raspospović, advokat iz Podgorice. U  vrlo konstruktivnoj atmosferi dijaloga, iznijeti su stavovi u odnosu na primjenu Zakona na advokatsku djelatnost, te uvažavajući iznijete razloge, zauzet je stav da će se primjena Zakona odložiti najverovatnije na period od 6 mjeseci, odnosno do 01.01.2022.godine, imajući u vidu specifičnosti advokatske djelatnosti, te razloge zbog kojih advokati smatraju da bi trebali biti izuzeti iz procesa fiskalizacije. Pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak, 17. maja 2021. godine, sa ciljem da se dođe do najboljeg mogućeg rješenja za našu profesiju.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
11/05/2021
Uvažene koleginice i kolege,

u prilogu je dopis koji nam je upravo dostavljen iz kabineta predsjednika Vlade Crne Gore, gospodina Zdravka Krivokapića, u okviru kojeg se nalazi odgovor Ministarstva finansija i socijalnog staranja na našu Inicijativu o izuzimanju advokata kao obveznika fiskalizacije. (Preuzmite OVDJE)

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
06/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Upravo smo obaviješteni iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja da je predviđeno da na sastanku koji je zakazan za srijedu, prisustvuju po 4 predstavnika, Advokatske komore i Ministarstva.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
06/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da smo upravo primili poziv iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja za sastanak, sa gospodinom Jankom Odovićem, državnim sekretarom tog ministarstva. Sastanak će se održati  u srijedu, 12. maja t.g. sa početkom u 11:30 časova.

Prije odlaska na sastanak, obaviće se konsultacije u okviru Komore, o predstavnicima Komore koji će prisustvovati ovom sastanku.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
06/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Nakon razgovora predsjednika Komore sa predstavnicima Ministarstva pravde i UIKS-a, dogovoreno je da od slijedeće nedjelje, počev od ponedjeljka 10.05. t.g. advokati ponovo mogu ići u posjetu pritvorenim licima ponedjeljkom, srijedom i petkom, u terminu od 07 - 15 časova.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
06/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Nakon razgovora predsjednika Komore sa predstavnicima Ministarstva pravde i UIKS-a, dogovoreno je da od slijedeće nedjelje, počev od ponedjeljka 10.05. t.g. advokati ponovo mogu ići u posjetu pritvorenim licima ponedjeljkom, srijedom i petkom, u terminu od 07 - 15 časova.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
04/05/2021
Poštovane koleginice i kolege

Danas je, s početkom u 15:30 sati, obavljen krajnje konstruktivan razgovor sa predsjednikom Vlade Crne Gore.
Sastanku su prisustvovali u ime Advokatske komore, predsjednik Zdravko N. Begović, u ime Upravnog odbora AK, njen član kolega Dražen Medojević, kolega Nebojša Asanović i kolega Vladan S. Bojić.

Tokom razgovora je izložena beskompromisna pravna argumentacija i ukazano na sistemski paralizujuće pravne konsekvence, ukoliko se prekrši Ustav i važeća pravna regulativa Crne Gore.Svaki od kolega advokata je dao maksimalan doprinos u suprotstavljanju naumima direktora Uprave prihoda, a naročito jutrošnje, medijski propraćene objave ministra finansija.
Premijer je decidirano negirao da je aktuelni ministar finansija iznio takav stav, ustvrdivši da je riječ o dezinformaciji.
U najkraćem, nakon razgovora koji su trajali više od jednog časa, najavljeno nam je ubrzo otvaranje pregovaračkog procesa i zaključenje ove goruće teme. Nemamo ozbiljne dileme da će naši iznijeti stavovi i ukazi, kao i potcrtavanja, naići na nerazumijevanje.Jako je naglašeno da nemamo namjeru da prihvatimo bilo kakvo i koje poniženje naše profesije izmještanjem u sektor usluga, sa čime se Premijer saglasio.

Dakle, smatramo da je otvoren ohrabrujući proces i da ćemo već početkom naredne sedmice ući u fazu otklanjanja ovog iskrslog problema, koji je za crnogorsku advokaturu neprihvatljiv.

Nije vođena nikakva isprazna priča, već predstavljena čvrsta pravna argumentacija i jasne pravne posljedice oglušavanjem na pravni i pravosudni sistem i pravni poredak Crne Gore.

Jedinstvo svih advokata i sa aspekta legaliteta i snažnog legitimiteta, nam je u ovom momentu, ali i nadalje neophodno.

Zdavko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
29/04/2021
Poštovane koleginice,
Poštovane kolege,

Obavještavam vas da sam od strane generalnog sekretara Vlade Crne Gore, g-dina Boža Milonjića, danas obaviješten da će me prvog radnog dana, u utorak 04.05. t.g. u 15:30h primiti predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr  Zdravko Krivokapić, povodom rješavanja pitanja izuzimanja advokata od primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. 

O ishodu razgovora, bićete odmah obaviješteni.

S poštovanjem,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
23/04/2021
Poštovane kolege,

dostavljamo vam na uvid dopise upućene predsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Zdravku Krivokapiću i potpredsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Dritanu Abazoviću, koje smo im danas i lično uručili.
(Preuzmite OVDJE)

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
21/04/2021
Poštovane kolege,

kao što ste već upoznati, Advokatska komora je pokušala kroz komunikaciju sa Ministarstvom finansija i Upravom prihoda, da izdvoji advokate iz primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. U tom cilju, održano je par sastanaka sa predstavnicima Uprave prihoda, dok je sa Ministarstvom finansija obavljena pisana komunikacija, a nije došlo do realizacije sastanka,  iako je Komora institirala na tome. Očekujemo sastanak u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, s obzirom na razgovor koji je Predsjednik ovih dana  obavio sa direktorom Uprave prihoda, o čemu ćemo vas odmah obavijestiti.
U prilogu vam dostavljamo hronologiju komunikacije sa nadležnim ministarstvom.
(Preuzmite OVDJE)

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
Obavjestenje o sastanku sa direktorom Uprave prihoda
16/04/2021
Poštovane kolege,

Obavještavamo vas da su dana 09.04.2021. godine predstavnici Advokatske komore u sastavu: predsjednik Komore Zdravko Begović i advokati Dragan Šoć i Ivana Jončić, održali sastanak u Upravi prihoda Crne Gore sa novoimenovanim direktorom Uprave Aleksandrom Damjanovićem.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
31/03/2021
Poštovane kolege,

Advokatska komora CG uputila je Ministarstvu zdravlja CG Inicijativu za prepoznavanje advokata kao prioritetne grupe za vakcinaciju protiv novog koronavirusa (SARS-CoV-2), očekujući da ćemo dobiti pozitivan odgovor i što prije početi sa imunizacijom po proceduri predviđenoj i za ostale rizične grupe, a gdje nesumnjivo pripada i naša profesija.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik

(Inicijativu možete preuzeti OVDJE)


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
18/03/2021
Poštovane kolege,

Obavještavam vas da sam dana 18.03.2021. godine, u 14.40h, od strane načelnika Istražnog zatvora dobio obavještenje da advokati neće moći posjetiti pritvorena lica petkom, a koji dan im je na dozvoli Višeg suda u Podgorici označen kao dan posjete pritvorenim licima. Razlog za ovakvu odluku  načelnik je obrazložio činjenicom da je Ministarstvo zdravlja CG mjerama koje važe od 1 8- 23. marta 2021. godine omogućilo porodicama pritvorenih lica posjete u Istražnom zatvoru, pa zbog nedostatka kapacieteta nije moguće obezbijediti adekvatne uslove za posjetu porodica pritvorenih lica i advokata, istovremeno. Iz ovih razloga, direktor UIKS-a je donio odluku da advokati za vrijeme dok su važeće ove mjere, ne mogu petkom posjećivati pritvorena lica. Smatrao sam da je ovakva odluka na štetu advokata i oštro reagovao, ali mi je rečeno da je ta odluka adekvatna trenutnoj situaciji i mjerama koje su na snazi.

Budući dam sam informaciju iz UIKS-a dobio pred kraj radnog vremena, putem telefona sam kontaktirao predsjednika Višeg suda u Podgorici, upoznajući ga sa odlukom direktora UIKS-a, ističući da su grubo povrijeđena prava advokata i njihovih klijenata, kojim je uskraćeno pravo na odbranu, te da će najvjerovatnije, zbog novonanstale situacije biti odložen veliki broj glavnih pretresa. Predsjednik Višeg suda je istakao da će razgovarati sa upravom UIKS-a, te da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se situacija riješi na obostrano zadovoljstvo.

Odmah ćemo reagovati i obratiti se ministru pravde CG i zahtijevati da se u roku odmah advokatima obezbijedi pravo na posjetu petkom, te da u protivnom može doći bukvalno do paralisanja rada Višeg suda u Podgorici, obzirom da okrivljeni neće imati mogućnost da im na adekvatan način bude pružena pravna pomoć, te da budu pripremljeni za glavni pretres.
Nove informacije će vam biti blagovremeno dostavljene.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata
08/03/2021

U cilju upoznavanja svih članova Advokatske komore sa Nacrtom Kodeksa profesionalne etike advokata na organizovan, strukturiran i efikasan način,

OBJAVLJUJE SE

Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata

Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata je pripremljen uz podršku Savjeta Evrope, u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne, kako advokate i adokatske pripravnike i saradnike, tako i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge - sugestije, primjedbe, mišljenja i komentare na Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata.

Javna rasprava trajaće 30 dana.

Kako bi se obezbijedili što optimalniji uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i slično, Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja Javne rasprave na web stranici Advokatske komore Crne Gore www.advokatskakomora.me.

Predloge možete slati elektronskim putem na e-mail adresu: advkomora@t-com.me .

Nakon zaključenja javne rasprave, Radna grupa će sačiniti konačan tekst Predloga Kodeksa profesionalne etike advokata, sa obrazloženjem u odnosu na sve predloge, i iste dostaviti svim članovima Advokatske komore.

Podgorica, 8. mart 2021. godine

PREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
adv. Zdravko N. Begović, s.r.
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
12/02/2021
Urgencija za razmatranje Inicijative za izmjene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. (preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
20/01/2021
Koristimo priliku da vas obavijestimo da na osnovu Odluke predsjednice Osnovnog suda u Podgorici Su I br. 82/2020-1 od 15.01.2021. godine, prestaju mjere zabrane strankama pristupu i predaji pismena na šalterima pisarnica, pa će stranke i zaposleni od donošenja Odluke nastaviti sa radom u skladu sa Sudskim poslovnikom, uz poštovanje mjera Ministarstva zdravlja: obavezno nošenje maski i odstojanja najmanje dva metra između lica koja se nalaze u prostoriji.
Imajući u vidu uspostavljanje redovnog prijema pismena na šalterima pisarnica, obavještavaju se stranke u postupcima da uprava više nije u obavezi da poštu dostavljenu putem mail-a zavodi i dostavlja pisarnicama.
------------------------------------------------------
Obavještavamo vas da je, uslijed spajanja Societe Generale  i CKB banke, došlo do promjene žiro računa Advokatske komore, tako da ubuduće svoje obaveze možete izvršavati na novi žiro-račun Komore.
Žiro-račun: 510 - 200259 - 81 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica i u zagradi (CKB), Moskovska bb.

17/12/2020
------------------------------------------------------
ODLUKA O ODLAGANJU SAZIVANJA SKUPŠTINE AKCG I IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE
10/12/2020
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
Poštovane kolege,
16/11/2020
Poštovane kolege,
OVDJE možete preuzeti obrazac potvrde, ukoliko budete imali potrebu kretanja u terminu zabrane.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
ODLUKA UPRAVNOG ODBORA O ODLAGANJU ZBOROVA ADVOKATA
05/11/2020
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE O GODIŠNJEM ODMORU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
29/07/2020
Obavje
štavamo članove Advokatske komore Crne Gore da će administracija AKCG koristiti godišnji odmor od 3. avgusta do 1.septembra 2020. godine.
U slučaju potrebe, možete kontaktirati predsjednika Zdravka N. Begovića na tel.069/040-609.

------------------------------------------------------
Obavještenje
16/07/2020
Režim rada sudova u uslovima trajanja epidemije Koronavirusa
(preuzmite OVDJE).
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------

Obavještenje
29/06/2020
Uvežene kolege,

Upravni odbor AKCG na sjednici održanoj dana 18.06.2020. godine razmatrao je inforrmaciju sa konačnim tekstom Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koje je sačinila Komisija formirana  na posljednjoj Skupštini AKCG, pa smo s tim u vezi podnijeli Inicijativu da se izmijene odredbe navedenih zakona, koju smo dostavili:

1. Vladi Crne Gore, predsjedniku Vlade gospodinu Dušku Markoviću
2. Vladi Crne Gore ministru pravde, gospodinu Zoranu Pažinu i
3. Vladi Crne Gore, ministru finansija, gospodinu Darku Radunoviću.

Očekujemo da se u skorije vrijeme organizuje sastanak sa Predsjednikom Vlade i njegovim saradnicima, na kojem bismo iznijeli konačni Predlog izmjena i dopuna Zakona koji su predmet ove Inicijative, te u konačnom došli do odgovarajućeg zajedničkog rješenja.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA ADVOKATE
26/06/2020
Uvažene kolege
obavještavam vas da smo, uslijed novonastale epidemiološke situacije, a nakon razgovora Predsjednika sa članovima NKT-a i shodno njihovim uputstvima, odlučili da odložimo održavanje specijalističke obuke za advokate, koja je trebalo da se održi sutra, 27.juna 2020. godine, u Podgorici, u hotelu “Podgorica”.

Nadamo se da ćemo u narednom periodu biti u prilici da organizujemo navedenu obuku, o čemu ćete biti obaviješteni.
Zdravko N. Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
Obavještenje
22/06/2020
Advokatska komora Crne Gore prihvatila je poziv Pravnog fakulteta UCG za saradnju i pristup projektu ENEMLOS - OVDJE

Mole se sve kolege koje imaju interesovanje da učestvuju u realizaciji ENEMLOSa da najkasnije do 15. jula 2020.g. elektronskim putem dostave Sekretarki projekta, Ivani Aničić (
advkomora@t-com.me ), popunjen UPITNIK o izrazu interesovanja za učešće (preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
Obavještenje
10/06/2020
Poštovane kolege,

obavještavamo vas da su posjete advokata pritvorenim licima u UIKS-u ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Posjete članova porodice pritvorenicima se realizuju na slijedeći način  -  za lica pritvorena po rješenju Osnovnog suda utorkom, a za lica pritvorena po rješenju Višeg suda četvtrkom ili petkom, u zavisnosti od toga kojeg dana je ostvarena prva posjeta.

Što se tiče posjeta osuđenim licima, ista se mogu posjetiti od strane advokata ponedjeljkom i petkom, dok članovi porodice osuđenog to mogu učiniti subotom ili nedjeljom, dva puta u toku mjeseca.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Obavještenje
13/05/2020
Poštovane kolege,

imajući u vidu činjenicu da je određeni broj advokata imao problem prilikom popunjavanja  online obrasca za subvencije, obavještavamo vas da smo u neposrednoj komunikaciji sa Poreskom upravom dobili informaciju da postoji problem kada je u pitanju šifra djelatnosti.
Potrebno je da, ukoliko naiđete na problem u prijavljivanju za subvencije, kontaktirate Poresku upravu na tel. 067 618 603 ; 020 658 084; 020 448 223 ili na email: eprijava@tax.gov.me,     kako bi direktno izvršili promjenu prethodne šifre djelatnosti 74111, te unijeli novu 6910.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Obavještenje - SUBVENCIJE
08/05/2020
Preuzmite - OVDJE

------------------------------------------------------
Obavještenje
06/05/2020
Obavještenje o pravu na subvencije - OVDJE

Korisničko uputstvo za podnosioce zahtjeva za subvencij - OVDJE
------------------------------------------------------
Obavještenje
30/04/2020
Poštovane kolege,

Nakon konsultacija sa predsjednicom Osnovnog suda u Podgorici, dobio sam informaciju da se od ponedjeljka, 4.maja 2020.godine, počinje sa sudjenjima u tom Sudu. Molim vas da pristupite na već ranije zakazana ročišta, kako ne biste trpjeli pravne posljedice zbog eventualnog nedolaska na ročišta.
P. S. Molim vas da prilikom ulaska u Sud obavezno nosite zaštitne maske i rukavice.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Saopštenje
23/04/2020
Poštovane kolege,

Dostavljamo vam Plan sudova za ublažavanje mjera u cilju sprečavanja širenja Koronavirusa i zaštite zdravlja zaposlenih i gradjana.

Pročitajte saopštenje
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
Odluka i plan dežurstva za notarske kancelarije u Crnoj Gori za period od 01.04.2020. zaključno sa 16.04.2020. godine
05/04/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Plan dežurstva za notarske kancelarije u Crnoj Gori za period od 01.04 - 16.04.2020. godine.
Preuzmite odluku
Preuzmite plan dežurstva

Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
Memorandum o saradnji sa Crvenim krstom CG

03/04/2020
Preuzmite saopštenje
Preuzmite memorandum

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

31/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam formular potvrde koju trebate imati u slučaju potrebe obavljanja advokatske djelatnosti u terminima navedenim u potvrdi.
Preuzmite formular
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Odluku Osnovnog suda u Podgorici o režimu rada ovog suda, koja važi do daljnjeg,
Pročitajte Odluku
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Odluku Vrhovnog suda Crne Gore, od 30.03.2020. Godine, o produžetku mjera o posebnom režimu rada u svim sudovima.
Pročitajte Odluku
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

30/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam Saopštenje za javnost predsjednika Privrednog suda Crne Gore o odlaganju ročišta koja su zakazana u periodu od 30.03.2020  - 13.04.2020. godine.
Pročitajte Saopštenje
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam odgovor direktora Poreske uprave Crne Gore, gospodina Miomira M. Mugoše, na Inicijativu Advokatske komore Crne Gore.
Pročitajte odgovor
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
U prilogu dostavljamo Urgenciju vezanu za inicijativu koju smo 18.03.2020. godine dostavili direktoru Poreske uprave, a koja se odnosi na poreske olakšice za advokate usljed novonastale situacije, izazvane korona virusom.
Istovremeno vas obavještavamao da smo Inicijativu i Urgenciju dostavili predsjedniku Vlade Crne Gore, ministru pravde CG, kao i ministru finansija CG.
Preuzmite urgenciju OVDJE
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

27/03/2020
Poštovane kolege,
Dostavljamo vam formular potvrde koji treba popuniti i pečatirati, u slučaju da advokat radi obavljanja advokatske djelatnosti napušta opštinu u kojoj ima sjedište advokatske djelatnosti.
Molim vas da potvrdu nosite sa sobom, kada idete u drugu opštinu, budući da su kontrole učestale i da se licima bez potvrde onemogućava napuštanje opština u kojoj obavljaju djelatnost.
Preuzmite potvrdu OVDJE
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

26/03/2020
Poštovane kolege,
Obavještavam vas da se posteljina i druge lične stvari, kao i hrana (uobičajene stvari za posjetu) pritvorenim licima, mogu dostavljati putem pošte, za sva ona lica čije porodice imaju prebivalište van Opštine Podgorica. Naravno, dostava se vrši danima kada je određena posjeta UIKS-u,odnosno za lica pritvorena po rješenju Osnovnog suda utorkom, a za lica pritvorena po rješenju Višeg suda četvrtkom ili petkom, u zavisnosti od toga kojim danom je počela prva posjeta.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik AKCG
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

20/03/2020
PLAN DEŽURSTVA ZA NOTARSKE KANCELARIJE U CRNOJ GORI
Skupština Notarske komore Crne Gore je 20.03.2020.godine donijela
odluku o dežurstvu notarskih kancelarija. Odluka će se primjenjivati do 01.04.20202. godine.
Tabelarni prikaz plana dežurstva
------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20/03/2020
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE DONIRA 5.000 € ZA BORBU PROTIV ŠIRENJA KORONAVIRUSA
Podržavajući napore koji  zdravstveni sistem  Crne Gore ulaže u  cilju suzbijanja i sprečavanje prenošenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom i djelujući u duhu društvene odgovornosti i solidarnosti,  Advokatska komora Crne Gore je u korist Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti opredijelila donaciju u iznosu od 5000€.
Pročitajte više
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

20/03/2020
Poštovani,
Dostavljamo vam obavještenja Vrhovnog suda Crne Gore:
www.sudovi.me
www.sudovi.me

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE

18/03/2020
Poštovane kolege,
Obavještavamo vas da ste  prilikom ulaska u Ustanovu za izvršenje krivičnih sankcija obavezni sa sobom ponijeti zaštitnu masku i rukavice, budući da je bez te opreme zabranjen ulaz u službene prostorije, po nalogu direktora te ustanove..
Pročitajte više
Srdačan pozdrav, Zdravko N.Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
18/03/2020
Drage kolege,
Imajući u vidu da su mjere o posebnom režimu rada u svim sudovima, I Su br.102/20, od 16.03.t.g., dovele do velikih problema u primjeni, predsjednik Advokatske komore Crne Gore, uputio je dana 18.03.t.g. zvaničan zahtjev Vrhovnom sudu Crne Gore, u cilju donošenja odgovarajućeg uputstva kojim bi se precizirale utvrđene mjere.
Pročitajte više
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
18/03/2020
Poštovane kolege,

U prilogu se možete upoznati sa dopisom koji je predsjednik Advokatske komore Crne Gore uputio direktoru Poreske uprave Crne Gore, povodom novonastale epidemiološke situacije u Crnoj Gori.
Pročitajte više
------------------------------------------------------
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS