ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA WEB SAJT ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230


ZAPISNIK O GLASANJU SA VANREDNE ELEKTRONSKE SKUPŠTINE AKCG
29/07/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam na uvid Zapisnik o glasanju sa vanredne elektronske Skupštine Advokatske komore Crne Gore, održane 22.07 - 28.07.2021. godine.. Preuzmite OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------

SAOPŠTENJE
27/07/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da je, postupajući po inicijativi grupe advokata, Advokatska komora Gradonačelniku Podgorice jutros poslala zahtjev za izmjenu predloženog Dnevnog reda XXVII sjednice Skupštine Glavnog grada, koja je bila zakazana za danas u 10:00 časova, a na način što bi se iz Dnevnog reda izostavila tačka 9. Predlog Odluke o naknadama za korošćenje  opštinskih puteva Glavnog grada Podgorica.

S tim u vezi, obavještavamo vas da je naš predlog uvažen i da je Dnevni red izmijenjen na način što je navedena tačka izostavljena.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
23/07/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam na uvid odgovor iz Instituta za javno zdravlje CG, a povodom našeg obraćanja za održavanje Skupštine AK na redovan, neposredan način. Preuzmite OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------

SAOPŠTENJE
12/07/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam na uvid zajedničko Saopštenje sa sastanka između predstavnika Vlade Crne Gore i Advokatske komore Crne Gore, održanog 12.07.2021. godine.

U narednim danima Vlada Crne Gore će Advokatskoj komori dostaviti formalni dokument, sa sadržinom i stavovima koji su usaglašeni na današnjem sastanku, a koji će u konačnom biti dostavljen svim advokatima na izjašnjenje.   
Zapisnik možete preuzeti OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
ZAPISNIK SA VANREDNE ELEKTRONSKE SKUPŠTINE
08/07/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Poštovane kolege, dostavljamo vam na uvid Zapisnik sa vanredne elektronske Skupštine Advokatske komore Crne Gore, održane 01-05.07.2021. godine.    Zapisnik možete preuzeti OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBJAVLJIVANJE DOKUMENTA
24/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam na uvid odgovor predsjednice Upravnog suda CG, a u vezi sa našim dopisom, od 18.juna t.g..    Peuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBJAVLJIVANJE DOKUMENTA
18/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam na uvid dopis, koji smo danas uputili predsjednici Upravnog suda CG...    Peuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBJAVLJIVANJE DOKUMENTA
15/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo vam na uvid predloge i primjedbe na Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorica, koje smo uputili gradonačelniku Glavnog grada Podgorica i Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada Podgorica..    Peuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
DEMANT
09/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu je Demant Advokatske komore Crne Gore povodom članka objavljenog na portalu “Vijesti”, dana 09.069.2021. godine..    Demant preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
PISMO PODRŠKE
09/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, gospodin Dalibor Mrša, uputio je pismo podrške Advokatskoj komori Crne Gore, povodom obustave pružanja pravne pomoći crnogorskih advokata....    Pismo podrške možete preuzeti OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
PISMO PODRŠKE
09/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, gospodin Josip Šurjak je uputio pismo podrške Advokatskoj komori Crne Gore, povodom obustave pružanja pravne pomoći crnogorskih advokata...    Pismo podrške možete preuzeti OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
06/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam Obavještenje za javnost, kao reakciju na medijske navode u vezi postupanja advokatice Mirjane Pajković, iz Berana....    preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
04/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam DOPUNU Preporuka tokom trajanja obustave pružanja pravne pomoći advokata...    preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
03/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam na uvid  izvještaj sa online sjednice PECO Komiteta (CCBE), održane 02.06.2021. godine.. .... Izvještaj preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
03/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam Saopštenje kao reakciju na obavještenje Ministarstva finansija, od 02.06.2021. godine. .... Saopštenje možete pogledati OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
01/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

U  prilogu vam dostavljamo današnje saopštenje 12 NVO vezano za obustavu pružanja pravne pomoći crnogorskih advokata, putem kojeg pozivaju na pregovore Vladu Crne Gore i Advokatsku komoru Crne Gore, kako bi se našlo rješenje za deblokadu pravosudnog sistema .... Saopštenje možete pogledati OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
01/06/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam na uvid pismo podrške Advokatske/Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, koje je potpisao predsjednik Nikica Gržić... Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------


OBAVJEŠTENJE
28/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da ćemo uzeti učešće u online sjednici PECO Komiteta, u okviru CCBE-a (Savjeta advokatskih komora Evrope), koja je zakazana za srijedu 2.jun 2021. godine.

Nakon što smo i ovo ugledno udruženje advokatskih komora upoznali sa problemom u kojem se našla advokatura u Crnoj Gori, kada je u pitanju primjena Zakona o fiskalizaciji na advokate, a što je i dovelo  do odluke o obustavi pružanja pravne pomoći advokata, uvršteni smo u Dnevni red navedene sjednice, pa ćemo pod tačkom 6. imati priliku da predstavnike advokatskih komora Evrope detaljnije upoznamo sa nastalom situacijom.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
28/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da je disciplinski tužilac Advokatske komore Crne Gore pokrenuo disciplinske postupke protiv troje kolega koje su, uprkos Odluci Upravnog odbora AKCG kojom se proglašava opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata na cijeloj teritoriji Crne Gore, počev od 24.05.2021. godine, obavljali advokatsku djelatnost, u periodu obustave.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
28/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo vam DOPUNU Preporuka tokom trajanja obustave pružanja pravne pomoći advokata.. Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
25/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas o pozivu koji smo uputili svim medijima u Crnoj Gori, kako bi bili upoznati i izvještavali sa Konferencije za štampu, koju organizujemo dana 27.05.2021. godine, a na  kojoj će govoriti predsjednik Advokatske komore Srbije gospodin Viktor Gostiljac , potpredsjednica Advokatske komore Vojvodine gospođa Biljana Bjeletić , zajedno sa predstavnicima Advokatske komore Crne Gore.
Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
PODRŠKA
24/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo vam pismo podrške Miroja Jovanovića, advokata iz Novog Sada, kojim izražava solidarnost i podršku sa crnogorskim advokatima.
Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
PREPORUKE
24/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo Vam PREPORUKE tokom trajanja obustave pružanja pravne pomoći advokata.. Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
REAGOVANJE
24/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo vam na uvid Reagovanje Advokatske komore Crne Gore na današnje saopštenje Službe Vlade Crne Gore za odnose sa javnošću. Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
21/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Predsjednik Advokatske komore Vojvodine i nacionalni predstavnik u Međunarodnoj uniji advokata, g-din Vladimir Beljanski, uputio je pismo podrške Advokatskoj komori Crne Gore, povodom obustave rada crnogorskih advokata, u cilju zaštite prava građana i advokatske profesije.

Pismo podrške prenosimo u cjelosti:

„Poštovani predsedniče Begoviću,

Povodom odluke da advokati Crne Gore obustavom rada zaštite svoja prava i prava svojih klinenata, izveštavam Vas da imate našu punu podršku i da Vam stojimo na raspolaganju za pomoć u narednom periodu.

O situaciji u kojoj se našla Advokatska komora Crne Gore ćemo detaljno izvestiti Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine. Nadamo se da ćete uspešno ostvariti svoje zahteve i da ćete na taj način zaštiti i prava građana i prava advokatske profesije. Svesni smo težine i ozbiljnosti momenta u kome se advokatura za ovakav vid protesta odlučuje tek kada drugi načini nisu preostali.

Ukoliko smatrate da je potrebno da o aktuelnim događajima obavestimo Međunarodnu uniju advokata (UIA), možete nam se slobodno javiti.“

------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
20/05/2021
Poštovane kolege,

Dostavljam vam na uvid pismo podrške Advokatske komore Srbije i predsjednika Viktora Gostiljca. Preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
20/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Proslijeđujemo vam sve prateće akte koji se odnose na obustavu rada advokata, koja počinje od 24.maja 2021. godine.

Odluka o obustavi rada - preuzmite OVDJE.
UPUTSTVO ZA ADVOKATE - preuzmite OVDJE.
Zapisnik sa vanredne Skupštine - preuzmite OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik AKCG


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
18/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da će se Izborna Skupština Advokatske komore Crne Gore održati ODMAH nakon što epidemiološka situacija omogući da se ista sprovede, u skladu sa Statutom Advokatske komore.

Razlog nemogućnosti održavanja Izborne Skupštine, dok su na snazi propisane mjere, je činjenica da se jedino za izbor organa Komore mora organizovati tajno glasanje, što onemogućava izjašnjavanje elektronskim putem ili putem pošte.

Za sva druga izjašnjenja advokata, ovaj način glasanja je validan, u trenutnim uslovima.

Advokatska komora će pratiti mjere u suzbijanju pandemije, propisane od strane Ministarstva zdravlja CG i blagovremeno postupiti, kada one budu dozvoljavale sprovođenje Skupštine, na način propisan Statutom Advokatske komore Crne Gore.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
14/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Dostavljamo vam dopis koji smo danas uputili Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Dopis možete preuzeti OVDJE.


Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
14/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavam vas da je Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 13.05.2021. godine, donio Odluku o sazivanju vanredne Skupštine Advokatske komore Crne Gore.

Kompletan materijal za Skupštinu možete preuzeti OVDJE.


Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
12/05/2021
Uvažene koleginice i kolege,

Kao što ste upoznati, danas je održan sastanak predstavnika Advokatske komore sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore i Uprave javnih prihoda i carina, a u vezi primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.
U ime Ministarstva finansija sastanku su su prisustvovali gospodin Janko Odović državni sekretar Ministarstva, sa saradnicama, kao i gospodin Aleksandar Damjanović, direktor Uprave javnih prihoda i carina, dok su Advokatsku komoru Crne Gore su predstavljali Zdravko N. Begović predsjednik, Dražen Medojević, član Upravnog odbora i Andrej Raspospović, advokat iz Podgorice. U  vrlo konstruktivnoj atmosferi dijaloga, iznijeti su stavovi u odnosu na primjenu Zakona na advokatsku djelatnost, te uvažavajući iznijete razloge, zauzet je stav da će se primjena Zakona odložiti najverovatnije na period od 6 mjeseci, odnosno do 01.01.2022.godine, imajući u vidu specifičnosti advokatske djelatnosti, te razloge zbog kojih advokati smatraju da bi trebali biti izuzeti iz procesa fiskalizacije. Pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak, 17. maja 2021. godine, sa ciljem da se dođe do najboljeg mogućeg rješenja za našu profesiju.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE
11/05/2021
Uvažene koleginice i kolege,

u prilogu je dopis koji nam je upravo dostavljen iz kabineta predsjednika Vlade Crne Gore, gospodina Zdravka Krivokapića, u okviru kojeg se nalazi odgovor Ministarstva finansija i socijalnog staranja na našu Inicijativu o izuzimanju advokata kao obveznika fiskalizacije. (Preuzmite OVDJE)

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
06/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Upravo smo obaviješteni iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja da je predviđeno da na sastanku koji je zakazan za srijedu, prisustvuju po 4 predstavnika, Advokatske komore i Ministarstva.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
06/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da smo upravo primili poziv iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja za sastanak, sa gospodinom Jankom Odovićem, državnim sekretarom tog ministarstva. Sastanak će se održati  u srijedu, 12. maja t.g. sa početkom u 11:30 časova.

Prije odlaska na sastanak, obaviće se konsultacije u okviru Komore, o predstavnicima Komore koji će prisustvovati ovom sastanku.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
06/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Nakon razgovora predsjednika Komore sa predstavnicima Ministarstva pravde i UIKS-a, dogovoreno je da od slijedeće nedjelje, počev od ponedjeljka 10.05. t.g. advokati ponovo mogu ići u posjetu pritvorenim licima ponedjeljkom, srijedom i petkom, u terminu od 07 - 15 časova.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
06/05/2021
Poštovane koleginice i kolege,

Nakon razgovora predsjednika Komore sa predstavnicima Ministarstva pravde i UIKS-a, dogovoreno je da od slijedeće nedjelje, počev od ponedjeljka 10.05. t.g. advokati ponovo mogu ići u posjetu pritvorenim licima ponedjeljkom, srijedom i petkom, u terminu od 07 - 15 časova.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
04/05/2021
Poštovane koleginice i kolege

Danas je, s početkom u 15:30 sati, obavljen krajnje konstruktivan razgovor sa predsjednikom Vlade Crne Gore.
Sastanku su prisustvovali u ime Advokatske komore, predsjednik Zdravko N. Begović, u ime Upravnog odbora AK, njen član kolega Dražen Medojević, kolega Nebojša Asanović i kolega Vladan S. Bojić.

Tokom razgovora je izložena beskompromisna pravna argumentacija i ukazano na sistemski paralizujuće pravne konsekvence, ukoliko se prekrši Ustav i važeća pravna regulativa Crne Gore.Svaki od kolega advokata je dao maksimalan doprinos u suprotstavljanju naumima direktora Uprave prihoda, a naročito jutrošnje, medijski propraćene objave ministra finansija.
Premijer je decidirano negirao da je aktuelni ministar finansija iznio takav stav, ustvrdivši da je riječ o dezinformaciji.
U najkraćem, nakon razgovora koji su trajali više od jednog časa, najavljeno nam je ubrzo otvaranje pregovaračkog procesa i zaključenje ove goruće teme. Nemamo ozbiljne dileme da će naši iznijeti stavovi i ukazi, kao i potcrtavanja, naići na nerazumijevanje.Jako je naglašeno da nemamo namjeru da prihvatimo bilo kakvo i koje poniženje naše profesije izmještanjem u sektor usluga, sa čime se Premijer saglasio.

Dakle, smatramo da je otvoren ohrabrujući proces i da ćemo već početkom naredne sedmice ući u fazu otklanjanja ovog iskrslog problema, koji je za crnogorsku advokaturu neprihvatljiv.

Nije vođena nikakva isprazna priča, već predstavljena čvrsta pravna argumentacija i jasne pravne posljedice oglušavanjem na pravni i pravosudni sistem i pravni poredak Crne Gore.

Jedinstvo svih advokata i sa aspekta legaliteta i snažnog legitimiteta, nam je u ovom momentu, ali i nadalje neophodno.

Zdavko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
29/04/2021
Poštovane koleginice,
Poštovane kolege,

Obavještavam vas da sam od strane generalnog sekretara Vlade Crne Gore, g-dina Boža Milonjića, danas obaviješten da će me prvog radnog dana, u utorak 04.05. t.g. u 15:30h primiti predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr  Zdravko Krivokapić, povodom rješavanja pitanja izuzimanja advokata od primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. 

O ishodu razgovora, bićete odmah obaviješteni.

S poštovanjem,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
23/04/2021
Poštovane kolege,

dostavljamo vam na uvid dopise upućene predsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Zdravku Krivokapiću i potpredsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Dritanu Abazoviću, koje smo im danas i lično uručili.
(Preuzmite OVDJE)

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE
21/04/2021
Poštovane kolege,

kao što ste već upoznati, Advokatska komora je pokušala kroz komunikaciju sa Ministarstvom finansija i Upravom prihoda, da izdvoji advokate iz primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. U tom cilju, održano je par sastanaka sa predstavnicima Uprave prihoda, dok je sa Ministarstvom finansija obavljena pisana komunikacija, a nije došlo do realizacije sastanka,  iako je Komora institirala na tome. Očekujemo sastanak u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, s obzirom na razgovor koji je Predsjednik ovih dana  obavio sa direktorom Uprave prihoda, o čemu ćemo vas odmah obavijestiti.
U prilogu vam dostavljamo hronologiju komunikacije sa nadležnim ministarstvom.
(Preuzmite OVDJE)

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
Obavjestenje o sastanku sa direktorom Uprave prihoda
16/04/2021
Poštovane kolege,

Obavještavamo vas da su dana 09.04.2021. godine predstavnici Advokatske komore u sastavu: predsjednik Komore Zdravko Begović i advokati Dragan Šoć i Ivana Jončić, održali sastanak u Upravi prihoda Crne Gore sa novoimenovanim direktorom Uprave Aleksandrom Damjanovićem.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
31/03/2021
Poštovane kolege,

Advokatska komora CG uputila je Ministarstvu zdravlja CG Inicijativu za prepoznavanje advokata kao prioritetne grupe za vakcinaciju protiv novog koronavirusa (SARS-CoV-2), očekujući da ćemo dobiti pozitivan odgovor i što prije početi sa imunizacijom po proceduri predviđenoj i za ostale rizične grupe, a gdje nesumnjivo pripada i naša profesija.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik

(Inicijativu možete preuzeti OVDJE)


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
18/03/2021
Poštovane kolege,

Obavještavam vas da sam dana 18.03.2021. godine, u 14.40h, od strane načelnika Istražnog zatvora dobio obavještenje da advokati neće moći posjetiti pritvorena lica petkom, a koji dan im je na dozvoli Višeg suda u Podgorici označen kao dan posjete pritvorenim licima. Razlog za ovakvu odluku  načelnik je obrazložio činjenicom da je Ministarstvo zdravlja CG mjerama koje važe od 1 8- 23. marta 2021. godine omogućilo porodicama pritvorenih lica posjete u Istražnom zatvoru, pa zbog nedostatka kapacieteta nije moguće obezbijediti adekvatne uslove za posjetu porodica pritvorenih lica i advokata, istovremeno. Iz ovih razloga, direktor UIKS-a je donio odluku da advokati za vrijeme dok su važeće ove mjere, ne mogu petkom posjećivati pritvorena lica. Smatrao sam da je ovakva odluka na štetu advokata i oštro reagovao, ali mi je rečeno da je ta odluka adekvatna trenutnoj situaciji i mjerama koje su na snazi.

Budući dam sam informaciju iz UIKS-a dobio pred kraj radnog vremena, putem telefona sam kontaktirao predsjednika Višeg suda u Podgorici, upoznajući ga sa odlukom direktora UIKS-a, ističući da su grubo povrijeđena prava advokata i njihovih klijenata, kojim je uskraćeno pravo na odbranu, te da će najvjerovatnije, zbog novonanstale situacije biti odložen veliki broj glavnih pretresa. Predsjednik Višeg suda je istakao da će razgovarati sa upravom UIKS-a, te da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se situacija riješi na obostrano zadovoljstvo.

Odmah ćemo reagovati i obratiti se ministru pravde CG i zahtijevati da se u roku odmah advokatima obezbijedi pravo na posjetu petkom, te da u protivnom može doći bukvalno do paralisanja rada Višeg suda u Podgorici, obzirom da okrivljeni neće imati mogućnost da im na adekvatan način bude pružena pravna pomoć, te da budu pripremljeni za glavni pretres.
Nove informacije će vam biti blagovremeno dostavljene.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata
08/03/2021

U cilju upoznavanja svih članova Advokatske komore sa Nacrtom Kodeksa profesionalne etike advokata na organizovan, strukturiran i efikasan način,

OBJAVLJUJE SE

Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata

Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata je pripremljen uz podršku Savjeta Evrope, u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne, kako advokate i adokatske pripravnike i saradnike, tako i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge - sugestije, primjedbe, mišljenja i komentare na Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata.

Javna rasprava trajaće 30 dana.

Kako bi se obezbijedili što optimalniji uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i slično, Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja Javne rasprave na web stranici Advokatske komore Crne Gore www.advokatskakomora.me.

Predloge možete slati elektronskim putem na e-mail adresu: advkomora@t-com.me .

Nakon zaključenja javne rasprave, Radna grupa će sačiniti konačan tekst Predloga Kodeksa profesionalne etike advokata, sa obrazloženjem u odnosu na sve predloge, i iste dostaviti svim članovima Advokatske komore.

Podgorica, 8. mart 2021. godine

PREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
adv. Zdravko N. Begović, s.r.
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
12/02/2021
Urgencija za razmatranje Inicijative za izmjene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. (preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
20/01/2021
Koristimo priliku da vas obavijestimo da na osnovu Odluke predsjednice Osnovnog suda u Podgorici Su I br. 82/2020-1 od 15.01.2021. godine, prestaju mjere zabrane strankama pristupu i predaji pismena na šalterima pisarnica, pa će stranke i zaposleni od donošenja Odluke nastaviti sa radom u skladu sa Sudskim poslovnikom, uz poštovanje mjera Ministarstva zdravlja: obavezno nošenje maski i odstojanja najmanje dva metra između lica koja se nalaze u prostoriji.
Imajući u vidu uspostavljanje redovnog prijema pismena na šalterima pisarnica, obavještavaju se stranke u postupcima da uprava više nije u obavezi da poštu dostavljenu putem mail-a zavodi i dostavlja pisarnicama.
------------------------------------------------------
Obavještavamo vas da je, uslijed spajanja Societe Generale  i CKB banke, došlo do promjene žiro računa Advokatske komore, tako da ubuduće svoje obaveze možete izvršavati na novi žiro-račun Komore.
Žiro-račun: 510 - 200259 - 81 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica i u zagradi (CKB), Moskovska bb.

17/12/2020
------------------------------------------------------
ODLUKA O ODLAGANJU SAZIVANJA SKUPŠTINE AKCG I IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE
10/12/2020
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
Poštovane kolege,
16/11/2020
Poštovane kolege,
OVDJE možete preuzeti obrazac potvrde, ukoliko budete imali potrebu kretanja u terminu zabrane.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
ODLUKA UPRAVNOG ODBORA O ODLAGANJU ZBOROVA ADVOKATA
05/11/2020
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE O GODIŠNJEM ODMORU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
29/07/2020
Obavje
štavamo članove Advokatske komore Crne Gore da će administracija AKCG koristiti godišnji odmor od 3. avgusta do 1.septembra 2020. godine.
U slučaju potrebe, možete kontaktirati predsjednika Zdravka N. Begovića na tel.069/040-609.

------------------------------------------------------
Obavještenje
16/07/2020
Režim rada sudova u uslovima trajanja epidemije Koronavirusa
(preuzmite OVDJE).
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS