adv.anjaivanovic@gmail.com
IVANOVIĆ Ž. ANJA
OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.121,
STAN B22
tel. 067/415-498
IVANOVIĆ ĐORĐE
UL. SLOBODE BR.74/II
tel. 067/537-309
djordjerajkov@yahoo.com
IVANOVIĆ MARKO
IVANOVIĆ MILORAD
IVANOVIĆ NIKOLA
IVANOVIĆ TANJA
IVOVIĆ NEDA
SLOBODE BR.45
tel. 664-742, 069/344-207
advmarkoivanovic@yahoo.com
VASA RAIČKOVIĆA BR.53
tel. 067/624-989
advokatmivanovic@gmail.com
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 11,
I SPRAT, STAN BR.10
tel. 067-691-888
adv.ivanovic@yahoo.com
DOLJANI BB
tel. 067/289-480, 069/551-610
MIODRAGA BULATOVIĆA 42
tel. 068/242-526
IVANOVIĆ ALEKSANDRA
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 54/1
tel. 069/120-444
IVANOVIĆ IGOR
SERDARA JOLA PILETIĆA 6
tel. 201-265, fax. 201-266,
067/812-612
i.igor@t-com.me
alex.i@t-com.me
tanja_ivanovic@live.com
nivovic@yahoo.com

PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ILINČIĆ JELENA
UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.9
tel. 067/600-515
advilincic@t-com.me
IVKOVIĆ MARKO
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.130, ZGRADA »NCO«, VII SPRAT
tel. 067/526-536
ivkovicmarko@yahoo.com
IVANOVIĆ ANA
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 149
tel. 205-420, 067/237-008
ana.ivanovic@anadjukanovic.com
IVANOVIĆ ANJA
MOSKOVSKA 169
Tel. 510-072, 067/514-397
anja.ivanovic@advokat.co.me
-----
-----
-----
-----
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
ILJAZI MILENA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 98 - DIPLOMATSKA KULA, VIII SPRAT
tel. 067/640-374
fedja08@t-com.me
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA