ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA WEB SAJT ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230

  • ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Obavjestenje o sastanku sa direktorom Uprave prihoda
16/04/2021
Poštovane kolege,

Obavještavamo vas da su dana 09.04.2021. godine predstavnici Advokatske komore u sastavu: predsjednik Komore Zdravko Begović i advokati Dragan Šoć i Ivana Jončić, održali sastanak u Upravi prihoda Crne Gore sa novoimenovanim direktorom Uprave Aleksandrom Damjanovićem.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
31/03/2021
Poštovane kolege,

Advokatska komora CG uputila je Ministarstvu zdravlja CG Inicijativu za prepoznavanje advokata kao prioritetne grupe za vakcinaciju protiv novog koronavirusa (SARS-CoV-2), očekujući da ćemo dobiti pozitivan odgovor i što prije početi sa imunizacijom po proceduri predviđenoj i za ostale rizične grupe, a gdje nesumnjivo pripada i naša profesija.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik

(Inicijativu možete preuzeti OVDJE)


------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
18/03/2021
Poštovane kolege,

Obavještavam vas da sam dana 18.03.2021. godine, u 14.40h, od strane načelnika Istražnog zatvora dobio obavještenje da advokati neće moći posjetiti pritvorena lica petkom, a koji dan im je na dozvoli Višeg suda u Podgorici označen kao dan posjete pritvorenim licima. Razlog za ovakvu odluku  načelnik je obrazložio činjenicom da je Ministarstvo zdravlja CG mjerama koje važe od 1 8- 23. marta 2021. godine omogućilo porodicama pritvorenih lica posjete u Istražnom zatvoru, pa zbog nedostatka kapacieteta nije moguće obezbijediti adekvatne uslove za posjetu porodica pritvorenih lica i advokata, istovremeno. Iz ovih razloga, direktor UIKS-a je donio odluku da advokati za vrijeme dok su važeće ove mjere, ne mogu petkom posjećivati pritvorena lica. Smatrao sam da je ovakva odluka na štetu advokata i oštro reagovao, ali mi je rečeno da je ta odluka adekvatna trenutnoj situaciji i mjerama koje su na snazi.

Budući dam sam informaciju iz UIKS-a dobio pred kraj radnog vremena, putem telefona sam kontaktirao predsjednika Višeg suda u Podgorici, upoznajući ga sa odlukom direktora UIKS-a, ističući da su grubo povrijeđena prava advokata i njihovih klijenata, kojim je uskraćeno pravo na odbranu, te da će najvjerovatnije, zbog novonanstale situacije biti odložen veliki broj glavnih pretresa. Predsjednik Višeg suda je istakao da će razgovarati sa upravom UIKS-a, te da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se situacija riješi na obostrano zadovoljstvo.

Odmah ćemo reagovati i obratiti se ministru pravde CG i zahtijevati da se u roku odmah advokatima obezbijedi pravo na posjetu petkom, te da u protivnom može doći bukvalno do paralisanja rada Višeg suda u Podgorici, obzirom da okrivljeni neće imati mogućnost da im na adekvatan način bude pružena pravna pomoć, te da budu pripremljeni za glavni pretres.
Nove informacije će vam biti blagovremeno dostavljene.

Srdačan pozdrav,
Zdavko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------
Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata
08/03/2021

U cilju upoznavanja svih članova Advokatske komore sa Nacrtom Kodeksa profesionalne etike advokata na organizovan, strukturiran i efikasan način,

OBJAVLJUJE SE

Javna rasprava o Nacrtu Kodeksa profesionalne etike advokata

Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata je pripremljen uz podršku Savjeta Evrope, u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne, kako advokate i adokatske pripravnike i saradnike, tako i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge - sugestije, primjedbe, mišljenja i komentare na Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata.

Javna rasprava trajaće 30 dana.

Kako bi se obezbijedili što optimalniji uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i slično, Nacrt Kodeksa profesionalne etike advokata će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja Javne rasprave na web stranici Advokatske komore Crne Gore www.advokatskakomora.me.

Predloge možete slati elektronskim putem na e-mail adresu: advkomora@t-com.me .

Nakon zaključenja javne rasprave, Radna grupa će sačiniti konačan tekst Predloga Kodeksa profesionalne etike advokata, sa obrazloženjem u odnosu na sve predloge, i iste dostaviti svim članovima Advokatske komore.

Podgorica, 8. mart 2021. godine

PREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
adv. Zdravko N. Begović, s.r.
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
12/02/2021
Urgencija za razmatranje Inicijative za izmjene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. (preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE:
20/01/2021
Koristimo priliku da vas obavijestimo da na osnovu Odluke predsjednice Osnovnog suda u Podgorici Su I br. 82/2020-1 od 15.01.2021. godine, prestaju mjere zabrane strankama pristupu i predaji pismena na šalterima pisarnica, pa će stranke i zaposleni od donošenja Odluke nastaviti sa radom u skladu sa Sudskim poslovnikom, uz poštovanje mjera Ministarstva zdravlja: obavezno nošenje maski i odstojanja najmanje dva metra između lica koja se nalaze u prostoriji.
Imajući u vidu uspostavljanje redovnog prijema pismena na šalterima pisarnica, obavještavaju se stranke u postupcima da uprava više nije u obavezi da poštu dostavljenu putem mail-a zavodi i dostavlja pisarnicama.
------------------------------------------------------
Obavještavamo vas da je, uslijed spajanja Societe Generale  i CKB banke, došlo do promjene žiro računa Advokatske komore, tako da ubuduće svoje obaveze možete izvršavati na novi žiro-račun Komore.
Žiro-račun: 510 - 200259 - 81 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica i u zagradi (CKB), Moskovska bb.

17/12/2020
------------------------------------------------------
ODLUKA O ODLAGANJU SAZIVANJA SKUPŠTINE AKCG I IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE
10/12/2020
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
Poštovane kolege,
16/11/2020
Poštovane kolege,
OVDJE možete preuzeti obrazac potvrde, ukoliko budete imali potrebu kretanja u terminu zabrane.
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik
------------------------------------------------------
ODLUKA UPRAVNOG ODBORA O ODLAGANJU ZBOROVA ADVOKATA
05/11/2020
(preuzmite OVDJE).
------------------------------------------------------
OBAVJEŠTENJE O GODIŠNJEM ODMORU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
29/07/2020
Obavje
štavamo članove Advokatske komore Crne Gore da će administracija AKCG koristiti godišnji odmor od 3. avgusta do 1.septembra 2020. godine.
U slučaju potrebe, možete kontaktirati predsjednika Zdravka N. Begovića na tel.069/040-609.

------------------------------------------------------
Obavještenje
16/07/2020
Režim rada sudova u uslovima trajanja epidemije Koronavirusa
(preuzmite OVDJE).
Srdačan pozdrav, Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
 
 
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS