ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA WEB SAJT ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230

  • ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA


14/09/2023
OBJAVA

Uvažene koleginice i kolege,

Skupština Glavnog grada Podgorica - Odbor za izbor i imenovanja je dana 23.08.2023. godine raspisala Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”.
PREUZMITE OVDJE

Advokatska komora Crne Gore predlaže jednog člana Savjeta, pa vas u tom smislu upoznajem sa Javnim pozivom i obavještavam da će Upravni odbor na sjednici koja je zakazana za 20. septembar 2023. godine, odlučivati o pristiglim prijavama na ovaj Poziv, koje moraju sadržati dokumentaciju iz  čl. 4  Poziva.
PREUZMITE OVDJE

Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------

21/07/2023
OBAVJEŠTENJE

Administracija Advokatske komore Crne Gore će koristiti godišnji odmor od 31. jula do 01. septembra 2023. godine, pa u tom periodu neće primati poštu ni stranke.

------------------------------------------------------

06/07/2023
REAGOVANJE

Poštovane koleginice i kolege,

OVDJE možete preuzeti Reagovanje Advokatske komore Crne Gore povodom teksta objavljenog na portalu “Pobjede”.

Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------

06/07/2023
OBAVJEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Obaviješteni smo od strane Vrhovnog suda Crne Gore da su na objektu u kojem su sjedišta Vrhovnog suda Crne Gore, Apelacionog suda Crne Gore i Višeg suda u Podgorici počeli radovi na rekonstrukciji.

Pisarnice Vrhovnog suda Crne Gore i Višeg suda u Podgorici radiće u neizmijenjenom režimu, a sjednice Vrhovnog suda Crne Gore i suđenja u Višem sudu u Podgorici održavaće se redovno. 

Kancelarije sudija i službenika kao i pisarnica Apelacionog suda privremeno će, do završetka radova, biti izmještene u Ul. Jovana Tomaševića, u bivšu zgradu Vlade Crne Gore.

Strankama se preporučuje da podneske dostavljaju elektronskim putem, na e-mail: apelacionisud@sudstvo.me, a komunikaciju sa pisarnicom obavljaju putem telefona: 067-600-461. Takođe, pisarnica Apelacionog suda Crne Gore poštu će primati i na novoj adresi (Ul. Jovana Tomaševića), kao i putem Pošte Crne Gore.

Pretresi, rasprave, kao i sjednice vijeća u krivičnim predmetima, koje podrazumijevaju prisustvo stranaka, održavaće se u prostorijama Vrhovnog suda Crne Gore, u maloj sudnici na 3. spratu, o čemu će stranke u konkretnim predmetima biti posebno obaviještene.
U slučaju promjene ovog režima rada, bićete blagovremeno obaviješteni.

Srdačan pozdrav,
Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------

20/06/2023
OBAVJEŠTENJE,

Obavještavamo vas da su na izbornoj Skupštini Advokatske komore Crne Gore, koja je održana 17.06.2023. godine izabrani novi organi Komore:

    PREDSJEDNIK
    Danilo Mićović, advokat iz Podgorice

   POTPREDSJEDNIK
    Aleksandar Đurišić, advokat iz Podgorice

   UPRAVNI ODBOR:
1. Andrej Raspopović, advokat iz Podgorice
2. Dražen Medojević, advokat iz Podgorice
3. Vanja Mugoša, advokat iz Podgorice
4. Nikola Knežević, advokat iz Bara
5. Miloš Ćetković, advokat iz Ulcinja
6. Petar Pavićević, advokat iz Bijelog Polja
7. Luka Brajković, advokat iz Bijelog Polja

  KOMISIJA ZA KONTROLU FINANSIJSKOG POSLOVANJA
1. Sanja Radulović, advokatica iz Podgorice
2. Danijela Zarubica, advokatica iz Herceg Novog
3. Nikola Čukić, advokat iz Berana

------------------------------------------------------

29/03/2023
Poštovane koleginice i  kolege,

u nastavku objavljujemo glasačke listiće za predstojeće glasanje za predlaganje kandidata za funkcije u organima AKCG, koje je zakazano za subotu 01.aprila 2023. godine, obzirom da je došlo do određenih izmjena zbog proteka vremena u odnosu na glasanje koje je bilo zakazano za 03.mart 2023. godine, u smislu da su određene kolege u međuvremenu stekle uslov da biraju i da budu birane.

1. Glasački listić CENTRALNA REGIJA
2. Glasački listić SJEVERNA REGIJA
3. Glasački listić BAR i ULCINJ
4. Glasački listić KOTOR, HERCEG NOVI, IGALO, BUDVA i TIVAT

Takođe, ažurirani spisak svih aktivnih advokata u Crnoj Gori, koji imaju pravo glasa (spiskovi aktivnih advokata po gradovima se svakako već nalaze na sajtu Komore) možete preuzeti OVDJE.
Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------

09/03/2023
Poštovane koleginice i  kolege,

Imajući u vidu da je u toku izrada Zakona o izmjenema i dopunama Zakona o prekršajima, molimo vas da date svoje sugestije i predloge u kom pravcu i u kom dijelu bi trebalo izmijeniti ili dopuniti postojeći Zakon.

Obzirom da je sastanak međuresorne radne grupe, u kojoj imamo svog predstavnika, advokata Zorana Jovetića, zakazan za 20.03.2023.godine, a na kom sastanku će se razmatrati i diskutovati u vezi pristiglih sugestija, to vas molimo da svoje predloge pošaljete do 18.03.2023.godine, kako bi ih mogli uvrstiti u radni materijal radne grupe.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
03/03/2023
Poštovane kolege,

Zbog tragičnog događaja koji se desio danas u Osnovnom sudu u Podgorici, obavještavamo vas da je odlukom Upravnog odbora odloženo glasanje za predlaganje kandidata za izbor organa AKCG, u svim regijama, koje je bilo zakazano za sutra, 04.03.2023. godine.

O terminu održavanja glasanja bićete blagovremeno  obaviješteni u toku naredne nedjelje.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
28/02/2023
Poštovane kolege,

shodno dogovoru sa sastanka održanog u Advokatskoj komori 28.12.2022. godine, a kako je najavljeno putem maila kojim ste obaviješteni o zakazivanju glasanja za predlaganje kandidata za funkcije u organima AKCG, u nastavku objavljujemo:

1. Akt - Odluku Upravnog odbora o kriterijumima za izbor organa Komore, načinu predlaganja kandidata i načinu rada lica koja rukovode regionalnim glasanjem;
Preuzmite OVDJE

2. Glasačke listiće, po regijama,  sačinjene u skladu sa propisanim uslovima koje kandidati ispunjavaju, zaključno sa danom glasanja;

1. Glasački listić CENTRALNA REGIJA
2. Glasački listić SJEVERNA REGIJA
3. Glasački listić BAR i ULCINJ
4. Glasački listić KOTOR, HERCEG NOVI, IGALO, BUDVA i TIVAT


3. Spisak svih aktivnih advokata u Crnoj Gori koji imaju pravo glasa (spiskovi aktivnih advokata, po gradovima se svakako već nalaze na sajtu Komore).
Preuzmite OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
23/02/2023
Poštovane kolege,

obavještavamo vas da je kolega Veselin Radulović dostavio Advokatskoj komori inicijativu za izmjene i dopune odredbi Zakona o parničnom postupku, koje definišu povlačenje tužbe u slučaju kada na ročište ne dođe uredno pozvani tužilac i kojima se Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore za zastupanje pred sudovima priznaju troškovi po Advokatskoj tarifi, a koja inicijativa je predata Ministarstvu pravde Crne Gore.

Advokatska komora podržava inicijativu za navedene izmjene ZPP-a, jer smatramo da je ista opravdana i u interesu advokature, ali i stranaka koje zastupamo.

Tekst Inicijative možete preuzeti OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
03/02/2023
Obavještenje

Obavještavamo advokate da klikom na link u nastavku mogu pristupiti podacima o članovima Nezavisnog Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, a koji nisu, uslijed hakerskog napada na sajt Ministarstva pravde Crne Gore u periodu izrade advokatskog rokovnika za 2023. godinu bili dostupni, te se iz tog razloga ne nalaze u advokatskom rokovniku za tekuću godinu.

https://nusvcg.me/clanovi/

------------------------------------------------------

29/12/2022
SAOPŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Na juče održanom sastanku u prostorijama Advokatske komore Crne Gore, 28.12.2022. godine, a povodom donijetog Uputstva za fiskalizaciju advokatske profesije od strane Ministarstva finansija, AKCG je zauzela stav da nije spremna da podrži rješenja koja ugrožavaju ustavno-pravni položaj advokature i koja su suprotna odredbama Ustava Crne Gore.

Cijenimo da je predmetno Uputstvo, za koje je saznalo iz medija, neustavno, nezakonito i u potpunoj suprotnosti sa potpisanim Protokolom, koji je AKCG zaključila prošle godine sa bivšim ministrom finansija i ministrom pravde, Milojkom Spajićem i Sergejem Sekulovićem. Njime je bilo predviđeno formiranje zajedničke radne grupe koja je trebalo da pripremi izmjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kako bi se isti prilagodio specifičnostima advokatske profesije.

Predmetnim protokolom predviđeno je formiranje radnih grupa na paritetnoj osnovi, zbog čega je AKCG imenovala članove radne grupe i nastojala da bude partner u iznalaženju optimalnog rješanja kako za advokatsku profesiju tako i za zaštitu interesa države i uvođenju principa i standarda koji predstavljaju sastavni dio svake savremene i pravno uređene države. Ipak, za vrijeme rada Radne grupe, održana su samo tri sastanka, iz kojih razloga do usaglašavanja konačnog predloga nije moglo ni doći. Polazeći od onoga što je interes advokature, kao nezavisne i samostalne profesije, AKCG je, u elektronskoj komunikaciji, dostavila dva Predloga, o kojima se trebalo raspravljati na sastancima radne grupe, ali do danas nijesmo dobili nikakav odgovor od strane Ministarstva finansija.

S tim u vezi, ukazujemo da će AKCG, budući da nijesmo usaglasili zajednička rješenja i predloge, u potpunosti ostati pri svim Odlukama koje je istim povodom donijela u prošloj godini, a koje ne isključuju mogućnost aktiviranja Odluke o obustavi pružanja pravne pomoći  br. 383/21 od 20.05.2021. godine, u slučaju jednostrane primjene donijetog Uputstva i kršenja principa utvrđenih potpisanim Protokolom.

Cijeneći usaglašen stav AKCG i ministarstava potpisnica Protokola da Zakon o fiskalizaciji o prometu proizvoda i usluga nije primjenjljiv na advokatsku profesiju, ovim putem pozivamo sve kolege advokate da do okončanja pregovora u smislu primjene pomenutog Zakona, nastave sa obavljanjem advokatske profesije na isti način kako su to činili i do sada i kako im to garantuje ustavno-pravni položaj.

Takođe, AKCG ostaje pri ranije donijetoj odluci da će, u slučaju prekršajnog kažnjavanja, pružiti advokatima svu neophodnu pravnu pomoć, kao i pomoć koja uključuje naknadu troškova eventualno izrečenih kazni.

Na kraju, skrećemo pažnju da će AKCG u cilju zaštite interesa, kako onih kojima je pravna pomoć neophodna, tako i zaštite interesa svih njenih članova, i zaštite advokature kao nezavisne i samostalne profesije, kako je to utvrđeno Ustavom Crne Gore, uzeti u razmatranje i druge neophodne mjere koje joj stoje na raspolaganju.

Predsjednik Advokatske komore Crne Gore,
Zdravko N. Begović

------------------------------------------------------

11/11/2022
OBAVJEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da će se sutrašnji zbor advokata u Podgorici, na kojem će se predlagati kandidati za organe Komore, obaviti u terminu od 10 - 15:00 časova, kako je i najavljeno u velikoj sudnici Osnovnog suda u Podgorici.
Radi što efikasnijeg spovođenja procedure glasanja, a kako je glasanje tajno, predviđeno je da u sali u trenutku glasanja bude prisutno najviše 5 (pet) advokata, o čemu će se strogo voditi računa.
S tim u vezi, molimo vas da poštujete predviđenu proceduru.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik AKCG

------------------------------------------------------

10/11/2022
OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da je ministar pravde Crne Gore, gospodin Marko Kovač, na inicijativu Advokatske komore Crne Gore, a povodom sve češćih prigovora advokata na uslove prilikom ulaska u UIKS,  donio naredbu kojom ubuduće advokati neće biti u obavezi da prilikom posjete UIKS-u skidaju kaiš i izuvaju obuću.

Srdačno,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------

28/10/2022
Saopštenje za javnost

Advokatska komora Crne Gore osuđuje napad službenika Uprave za katastar i imovinu PJ Kotor na pripravnicu advokatske kancelarije Prelević AOD iz Podgorice i poziva nadležne organe da u najkraćem roku preduzmu radnje iz svojih nadležnosti i
procesuiraju izvršioca ovog djela. Preuzmite OVDJE.

PREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
Zdravko N. Begović, advokat


------------------------------------------------------


OBAVJEŠTENJE:
06/09/2022
Uvažene koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da će Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore uskoro zakazati redovnu/izbornu Skupštinu AKCG, koja će biti održana u decembru i na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, uz puno poštovanje propisane procedure. Istovremeno vas obavještavamo da će Advokatska komora, kako je to i do sada činila, sve događaje u organizaciji Komore blagovremeno najaviti članovima, preko sajta Advokatske komore. S tim u vezi, sve eventualne pojedinačne najave ili nastupi bilo kog advokata, koji bi se ticali organizovanja bilo kog događaja koji bi bio predstavljen kao aktivnost Advokatske komore CG, nemaju podršku Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore, ukoliko prethodno nijesu najavljeni na zvaničnom sajtu Komore.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE:
14/06/2022
Uvažene koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da se posjete pritvorenim licima u Istražnom zatvoru,  počev od 16. juna 2022. godine, mogu obavljati i četvrtkom.

Naprijed navedeno je ostvareno zahvaljujući zalaganju ministra pravde Crne Gore, gospodina Marka Kovača, koji je izašao u susret našoj molbi da se advokatima omogući veći broj posjeta branjenicima.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik AK

------------------------------------------------------

OBJAVA
01/06/2022
Uvažene koleginice i kolege,

Udruženje sudskih vještaka Crne Gore izdalo je novu verziju Imenika svojih članova. Kolege koji žele da preuzmu Imenik, mogu to učiniti u kancelariji Udruženja svakim radnim danom od 9 do 15 časova ( adresa - Zagorič, ul. Marka Đukanovića br. 7, ulaz C 1, interfon/stan br 07). Primjerak Imenika za advokate je besplatan. Ukoliko će neko drugo lice preuzeti Imenik, potrebno je da pošaljete e-mail na kancelarija@usvcg.me sa slijedećim podacima: broj legitimacije, ime i prezime, grad, broj telefona, kao i ime i prezime osobe koja će doći da preuzme Imenik.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------OBJAVA
06/04/2022
Uvažene koleginice i kolege,

U okviru programa IUS FORUM-a Udruženja pravnika Crne Gore, održaće se sesija na temu „Evropska konvencija u praksi Evropskog suda za ljudska prava“, dana 12.04.2022. godine u 18,30 časova, u multimedijalnoj sali na II spratu KIC-a u Podgorici.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete, poziv možete preuzeti OVDJE.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik AK

------------------------------------------------------

OBJAVA
16/02/2022
Uvažene kolege,

OVDJE se možete upoznati sa platformom koju je formirao Karijerni centar Univerziteta Crne Gore, namijenjenu za razvijanje baze poslodavaca.

Pismo poslodavcima - Preuzmite OVDJE
Prezentacija za poslodavce - Preuzmite OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------


OBAVJEŠTENJE
14/01/2022
Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da će se posjete pritvorenim licima u UIKS-u obavljati na nisti način kao prije uvođenja najnovijih mjera, a to znači da advokatima za ulazak u prostorije UIKS-a neće biti potrebne COVID potvrde.

Kao i do sada, na ulasku se mjeri temperatura i neophodno je nositi masku.

Posjete pritvorenim licima se obavljaju ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------

INICIJATIVA
10/12/2021
Inicijativa pravosudnih profesija

Uvažene koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da je na inicijativu Advokatske komore Crne Gore dana 10.12.2021. godine podnijeta inicijativa pravosudnih profesija u vezi sa izmjenama i dopunama zakona u okviru programa “Evropa sad”, a koju su potpisali:
Advokatska komora Crne Gore, Notarska komora Crne Gore, Komora javnih izršitelja Crne Gore, Udruženje sudskih vještaka Crne Gore i Crnogorsko udrruženje tumača.
Kao što možete vidjeti, predmetna inicijativa se bavi predloženim poreskim reformama, koje su od strane Vlade najavljene u formi programa “Evropa sad”, i to konkretno izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkim licima, Zakona o porezu na podizanje gotovog novca sa poslovnih računa, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i drugih propisa od uticaja na primjenu ovog programa.
Iz same inicijative, možete se na detaljan način upoznati sa potencijalnim problemima u slučaju usvajanja predloženih izmjena zakona, zbog čega predlažemo da se povećanje stope na ovu kategoriju fizičkih lica odloži dok se ne donese propis, kojim će se utvrditi rokovi za plaćanje.
Inicijativu možete preuzeti OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik


------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
02/12/2021
Poziv za stručno usavršavanje sudija, tužilaca, sv i advokata

Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore (u daljem tekstu NUSVCG), u saradnji u saradnji sa: Advokatskom komorom Crne Gore Vas poziva na I kurs edukacije-stručnog usavršavanja: sudskih vještaka, advokata, sudija i tužilaca, NA TEMU:
„SAVREMENI PRISTUPI I PRINCIPI VJEŠTAČENJA U SUDSKO-TUŽILAČKIM POSTUPCIMA”

DATUM: 02.12.2021. (četvrtak)
VRIJEME: 9:00 -14:00
MJESTO ODRŽAVANJA: Podgorica, hotel Premijer
Preuzmite OVDJE

------------------------------------------------------

OBAVJEŠTENJE
02/12/2021
AGENDA
EDUKACIJE-STRUČNOG USAVRŠAVANJA:
SUDSKIH VJEŠTAKA, ADVOKATA, SUDIJA, TUŽILACA


DATUM: 02.12.2021. (četvrtak)
VRIJEME: 9:00 -14:00
MJESTO ODRŽAVANJA: Podgorica, hotel Premijer
Preuzmite OVDJE

------------------------------------------------------

POZIV
06/10/2021
„SAJAM PRAVDE“, 08. oktobar 2021. godine

Agendu događaja preuzmite  OVDJE


dr Nina Radulović
Izvršna direktorka “Sajma pravde”
Advokatska komora Crne Gore


 
 
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
Broj žiro - računa: 510 - 200259 - 81 (CKB banka otp group)Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS