Back
Next
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE

Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna djelatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrdjenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrdjenih prava i interesa domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica.

Advokatura je kao profesionalna djelatnost od posebnog značaja uredjena Ustavom Republike Crne Gore, zakonskim propisima i aktima koja Advokatska komora Crne Gore (AKCG) samostalno donosi na osnovu javnih ovlašćenja koja su joj povjerena.

Na ovoj internet prezentaciji možete:

  • Upoznati se sa istorijatom i organizacijom AKCG
  • Preuzeti zakon kojim je uredjena djelatnost advokature i sa propisom koji   reguliše naknade i nagrade za rad advokata
  • Pregledati spiskove advokata - članova AKCG   po opštinama u kojima imaju sjedište kancelarija
  • Upoznati se sa profesionalnim etičkim kodeksom crnogorskih advokata
  • Upoznati se sa publikacijom koju izdaje AKCG - časopis "Advokat"
  • Poslati Vaše mišljenje ili komentar.

U susret stogodišnjici crnogorske advokature, očekujemo da ce informacije ponudjene na ovoj prezentaciji pomoći da se razumije i sagleda trajanje, položaj i značaj advokature u Republici Crnoj Gori.

AKTUELNOSTI
Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore je usvojio  Program specijalističke obuke za advokate za oblast maloljetničkog pravosuđa, pa je s tim u vezi organizovana obuka za sve zainteresovane advokate.
Na ovaj korak smo se odlučili zbog reforme sistema maloljetničkog pravosuđa, u cilju prevazilaženja izazova u primjeni Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Ovim Zakonom je predviđena obavezna specijalizacija advokata koji postupaju u krivičnim postupcima prema maloljetnim licima, a članom 50 stav 3 ovog Zakona propisano je da branilac maloljetnika po pravilu treba da bude advokat koji je stekao posebna znanja iz oblasti zaštite prava maloljetnika. Detaljnije...
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA