ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA WEB SAJT ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230

  • ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
04/04/2024
Uvažene koleginice i kolege,

Dajemo vam na uvid  dopise koji su poslati nadležnim institucijama:

1)      Dopis Vrhovnom državnom tužiocu, povodom postavljenja branilaca u slučajevima obavezne odbrane, po redosledu sa spiska AKCG;

možete preuzeti OVDJE

2)      Dopis v.d. predsjednika Vrhovnog suda, povodom postavljenja branilaca u slučajevima obavezne odbrane, po redosledu sa spiska AKCG i unošenje mobilnih telefona u prostorije Višeg suda;

možete preuzeti OVDJE

3)      Dopis v.d. predsjednika Vrhovnog suda, povodom postavljanja advokata kao privremenih zastupnika, po redosledu sa spiska AKCG;

možete preuzeti OVDJE

4)      Dopis glavnom specijalnom tužiocu, povodom unošenja mobilnih telefona u prostorije SDT-a.

možete preuzeti OVDJE

Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------


29/03/2024
Uvažene koleginice i kolege,

OVDJE možete preuzeti stavove Ustavnog suda Crne Gore u pravnim pitanjima koja se odnose na postupak prethodnog ispitivanja ustavne žalbe.
Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------


10/02/2024
Uvažene koleginice i kolege,

OVDJE možete preuzeti saoštenje Advokatske komore Crne Gore, od 09.02.2024. godine.
Danilo Mićović, predsjednik


------------------------------------------------------
02/02/2024
Uvažene koleginice i kolege,

OVDJE možete preuzeti reagovanje Advokatske komore Crne Gore, od 02.02.2024. godine
Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------

24/01/2024
Uvažene koleginice i kolege,

OVDJE možete preuzeti reagovanje Advokatske komore Crne Gore, od 24.01.2024. godine.
Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------

28/12/2023
OBAVJEŠTENJE

Administracija Advokatske komore Crne Gore neće raditi od 1-8. januara 2024. godine, zbog novogodišnjih i božićnih praznika, pa u tom periodu neće primati poštu ni stranke.

------------------------------------------------------


15/12/2023
OBAVJEŠTENJE

Dana 13. decembra 2023. godine, u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, realizovana je obuka „Suđenje u razumnom roku“, namijenjena advokatskim pripravnicima. Obuku su realizovale trenerice za ljudska prava, g-dja Branka Lakočević i g-dja Ranka Vuković. Koordinatorka projekta Jadranka Đurković istakla je da je obuka dio projekta „Razumno je da znam“, finansijski podržana od strane Građanske Alijanse iz sredstava Evropske Unije.          Vise informacija

------------------------------------------------------

14/09/2023
OBJAVA

Uvažene koleginice i kolege,

Skupština Glavnog grada Podgorica - Odbor za izbor i imenovanja je dana 23.08.2023. godine raspisala Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”.
PREUZMITE OVDJE

Advokatska komora Crne Gore predlaže jednog člana Savjeta, pa vas u tom smislu upoznajem sa Javnim pozivom i obavještavam da će Upravni odbor na sjednici koja je zakazana za 20. septembar 2023. godine, odlučivati o pristiglim prijavama na ovaj Poziv, koje moraju sadržati dokumentaciju iz  čl. 4  Poziva.
PREUZMITE OVDJE

Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------

21/07/2023
OBAVJEŠTENJE

Administracija Advokatske komore Crne Gore će koristiti godišnji odmor od 31. jula do 01. septembra 2023. godine, pa u tom periodu neće primati poštu ni stranke.

------------------------------------------------------

06/07/2023
REAGOVANJE

Poštovane koleginice i kolege,

OVDJE možete preuzeti Reagovanje Advokatske komore Crne Gore povodom teksta objavljenog na portalu “Pobjede”.

Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------

06/07/2023
OBAVJEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Obaviješteni smo od strane Vrhovnog suda Crne Gore da su na objektu u kojem su sjedišta Vrhovnog suda Crne Gore, Apelacionog suda Crne Gore i Višeg suda u Podgorici počeli radovi na rekonstrukciji.

Pisarnice Vrhovnog suda Crne Gore i Višeg suda u Podgorici radiće u neizmijenjenom režimu, a sjednice Vrhovnog suda Crne Gore i suđenja u Višem sudu u Podgorici održavaće se redovno. 

Kancelarije sudija i službenika kao i pisarnica Apelacionog suda privremeno će, do završetka radova, biti izmještene u Ul. Jovana Tomaševića, u bivšu zgradu Vlade Crne Gore.

Strankama se preporučuje da podneske dostavljaju elektronskim putem, na e-mail: apelacionisud@sudstvo.me, a komunikaciju sa pisarnicom obavljaju putem telefona: 067-600-461. Takođe, pisarnica Apelacionog suda Crne Gore poštu će primati i na novoj adresi (Ul. Jovana Tomaševića), kao i putem Pošte Crne Gore.

Pretresi, rasprave, kao i sjednice vijeća u krivičnim predmetima, koje podrazumijevaju prisustvo stranaka, održavaće se u prostorijama Vrhovnog suda Crne Gore, u maloj sudnici na 3. spratu, o čemu će stranke u konkretnim predmetima biti posebno obaviještene.
U slučaju promjene ovog režima rada, bićete blagovremeno obaviješteni.

Srdačan pozdrav,
Danilo Mićović, predsjednik

------------------------------------------------------

20/06/2023
OBAVJEŠTENJE,

Obavještavamo vas da su na izbornoj Skupštini Advokatske komore Crne Gore, koja je održana 17.06.2023. godine izabrani novi organi Komore:

    PREDSJEDNIK
    Danilo Mićović, advokat iz Podgorice

   POTPREDSJEDNIK
    Aleksandar Đurišić, advokat iz Podgorice

   UPRAVNI ODBOR:
1. Andrej Raspopović, advokat iz Podgorice
2. Dražen Medojević, advokat iz Podgorice
3. Vanja Mugoša, advokat iz Podgorice
4. Nikola Knežević, advokat iz Bara
5. Miloš Ćetković, advokat iz Ulcinja
6. Petar Pavićević, advokat iz Bijelog Polja
7. Luka Brajković, advokat iz Bijelog Polja

  KOMISIJA ZA KONTROLU FINANSIJSKOG POSLOVANJA
1. Sanja Radulović, advokatica iz Podgorice
2. Danijela Zarubica, advokatica iz Herceg Novog
3. Nikola Čukić, advokat iz Berana

------------------------------------------------------

29/03/2023
Poštovane koleginice i  kolege,

u nastavku objavljujemo glasačke listiće za predstojeće glasanje za predlaganje kandidata za funkcije u organima AKCG, koje je zakazano za subotu 01.aprila 2023. godine, obzirom da je došlo do određenih izmjena zbog proteka vremena u odnosu na glasanje koje je bilo zakazano za 03.mart 2023. godine, u smislu da su određene kolege u međuvremenu stekle uslov da biraju i da budu birane.

1. Glasački listić CENTRALNA REGIJA
2. Glasački listić SJEVERNA REGIJA
3. Glasački listić BAR i ULCINJ
4. Glasački listić KOTOR, HERCEG NOVI, IGALO, BUDVA i TIVAT

Takođe, ažurirani spisak svih aktivnih advokata u Crnoj Gori, koji imaju pravo glasa (spiskovi aktivnih advokata po gradovima se svakako već nalaze na sajtu Komore) možete preuzeti OVDJE.
Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------

09/03/2023
Poštovane koleginice i  kolege,

Imajući u vidu da je u toku izrada Zakona o izmjenema i dopunama Zakona o prekršajima, molimo vas da date svoje sugestije i predloge u kom pravcu i u kom dijelu bi trebalo izmijeniti ili dopuniti postojeći Zakon.

Obzirom da je sastanak međuresorne radne grupe, u kojoj imamo svog predstavnika, advokata Zorana Jovetića, zakazan za 20.03.2023.godine, a na kom sastanku će se razmatrati i diskutovati u vezi pristiglih sugestija, to vas molimo da svoje predloge pošaljete do 18.03.2023.godine, kako bi ih mogli uvrstiti u radni materijal radne grupe.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
03/03/2023
Poštovane kolege,

Zbog tragičnog događaja koji se desio danas u Osnovnom sudu u Podgorici, obavještavamo vas da je odlukom Upravnog odbora odloženo glasanje za predlaganje kandidata za izbor organa AKCG, u svim regijama, koje je bilo zakazano za sutra, 04.03.2023. godine.

O terminu održavanja glasanja bićete blagovremeno  obaviješteni u toku naredne nedjelje.

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
28/02/2023
Poštovane kolege,

shodno dogovoru sa sastanka održanog u Advokatskoj komori 28.12.2022. godine, a kako je najavljeno putem maila kojim ste obaviješteni o zakazivanju glasanja za predlaganje kandidata za funkcije u organima AKCG, u nastavku objavljujemo:

1. Akt - Odluku Upravnog odbora o kriterijumima za izbor organa Komore, načinu predlaganja kandidata i načinu rada lica koja rukovode regionalnim glasanjem;
Preuzmite OVDJE

2. Glasačke listiće, po regijama,  sačinjene u skladu sa propisanim uslovima koje kandidati ispunjavaju, zaključno sa danom glasanja;

1. Glasački listić CENTRALNA REGIJA
2. Glasački listić SJEVERNA REGIJA
3. Glasački listić BAR i ULCINJ
4. Glasački listić KOTOR, HERCEG NOVI, IGALO, BUDVA i TIVAT


3. Spisak svih aktivnih advokata u Crnoj Gori koji imaju pravo glasa (spiskovi aktivnih advokata, po gradovima se svakako već nalaze na sajtu Komore).
Preuzmite OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
23/02/2023
Poštovane kolege,

obavještavamo vas da je kolega Veselin Radulović dostavio Advokatskoj komori inicijativu za izmjene i dopune odredbi Zakona o parničnom postupku, koje definišu povlačenje tužbe u slučaju kada na ročište ne dođe uredno pozvani tužilac i kojima se Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore za zastupanje pred sudovima priznaju troškovi po Advokatskoj tarifi, a koja inicijativa je predata Ministarstvu pravde Crne Gore.

Advokatska komora podržava inicijativu za navedene izmjene ZPP-a, jer smatramo da je ista opravdana i u interesu advokature, ali i stranaka koje zastupamo.

Tekst Inicijative možete preuzeti OVDJE

Srdačan pozdrav,
Zdravko N. Begović, predsjednik

------------------------------------------------------
03/02/2023
Obavještenje

Obavještavamo advokate da klikom na link u nastavku mogu pristupiti podacima o članovima Nezavisnog Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, a koji nisu, uslijed hakerskog napada na sajt Ministarstva pravde Crne Gore u periodu izrade advokatskog rokovnika za 2023. godinu bili dostupni, te se iz tog razloga ne nalaze u advokatskom rokovniku za tekuću godinu.

https://nusvcg.me/clanovi/

------------------------------------------------------
 
 
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
Broj žiro - računa: 510 - 200259 - 81 (CKB banka otp group)Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS